Chodzi szczególnie o ostatni wywiad jakiego udzielił Papież Franciszek dziennikowi La Repubblica. Przecieki na które powołuje serwis mówią o niepokoju wynikającym z konieczności wyjaśniania zbyt wielu interpretacji jakie pojawiają się po wypowiedziach papieża.

Portal nie podaje konkretnych urzędów, diecezji, czy nazwisk, ale jest mało prawdopodobne by kolportwał jedynie plotki lub sam je tworzył i rozsiewał. Po papieża, który nie zamierza być papieżem autorytarnym, jak poprzednicy (wedle opinii Marco Politiego) można sie spodziewać wsłuchania w głos Ludu Bożego.

Podobne głosy można też usłyszeć od polskich księży, którzy uważają, że papież dokłada im pracy w konfesjonałach, gdzie muszą na nowo tłumaczć katolicką naukę.

ToR/Life Site News