Rosjanie ponoszą na Ukrainie ogromne straty. Podliczył je brytyjski MON, którego zdaniem w zaledwie trzy miesiące Rosja straciła na Ukrainie tyle żołnierzy, co ZSRR przez... dziewięć lat wojny w Afganistanie.

Resort obrony Wielkiej Brytanii ocenia też, że tak wysoka liczba ofiar może przyczynić się do wzrostu niezadowolenia społecznego. Brytyjczycy uważają, że Rosjanie mogą stać się gotowi do jego wyrażania.

W komunikacie wskazano, że do tak wysokiego wskaźnika ofiar doprowadziło kilka rzeczy. Chodzi między innymi o złą taktykę na niskim poziomie czy ograniczoną osłonę powietrzną. Powodem jest też brak elastyczności i podejście dowództwa, które jest gotowe powtarzać błędy.

W przeszłości rosyjska opinia publiczna okazała się wrażliwa na ofiary ponoszone w wojnach z wyboru”

- przypomniano.

dam/PAP