,,Odtąd staniemy na straży budzącego się życia’’ – Śluby Jasnogórskie  - zdjęcie
30.10.20, 20:21Fot. via: Wikipedia

,,Odtąd staniemy na straży budzącego się życia’’ – Śluby Jasnogórskie

35

„Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia” – brzmi fragment Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego ułożonych przez kard. Stefana Wyszyńskiego w czasie internowania przez komunistów. Śluby zostały uroczyście złożone 26 sierpnia 1956 na Jasnej Górze, przy udziale około miliona Polaków. Dziś warto wrócić do napisanego przez kard. Wyszyńskiego tekstu, zwłaszcza tego fragmentu, który mówi o „walce w obronie każdego dziecka”.

26 sierpnia 1956 roku

Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!

Królowo świata i Polski Królowo!

Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.

My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo, Lud nabyty zbawczą Krwią Syna Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.

Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu - wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu świętego.

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.

Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród straszliwych klęsk tylu potopów.

Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń Ojców naszych.

Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.

Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby Przodków naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Narodu polskiego uznajemy.

Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.

Wzywamy pokornie pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim, pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia.

Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię - pod przewodem Kościoła katolickiego - do Ojczyzny wiecznej.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.

Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym.

Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym.

Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.

Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.

Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości.

Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wielką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy.

Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.

Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe Wotum Narodu, milsze Ci od granitów i brązów. Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.

W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu; że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących, i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego. Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.

Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.

Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.

kak/ekai.pl

Komentarze (35):

Lublinianka2020.10.31 14:31
Jutro rusza wielka modlitwa przebłagalna za Polskę - różaniec do granic Nieba. Módlcie się za naszą Ojczyznę i przekazujcie tę informację innym, aby jak najwięcej osób podjęło tę intencję https://www.youtube.com/watch?v=Sp8le1yUCPo&ab_channel=KuBogu
BezdzietneBajkostworyKozichPasterzyZnadJordanu2020.10.31 9:07
Profanacja ślubu. Kleruchy ubzdurały sobie jakieś śluby z bajkowych stworów, różnych pambuków z boziami, jaezusków a archaniołkami i tak dalej. To dlatego, że kleruch nie ma pojęcia, co to jest ludzki ślub.
Hue2020.10.31 7:11
Logika tutejszych katolików. Dziecko, ma się urodzić. Potem można je wyzywac bo jest lgbt. Potem można je bić, bo wyszło Demonstrację.
Cool2020.10.31 8:20
A ty urodziłeś się bo miałeś wybór ... lewactwo to szczyt zidiocenia1
Hue2020.10.31 8:41
Lepiej się nie urodzić, niż być wystawionym na nienawisc katolika, który swoja nienawiść uważa za chronienie innych przed piekłem. Zajmij się swoim zbawieniem, od mojego trzymaj się z daleka.
Hue2020.10.31 8:51
Dzieci umierające wiele godzin po narodzinach, dziękują za dostapienie laski cierpienia.
Cool2020.10.31 9:03
DEMAGOGIA!!!
Cool2020.10.31 9:02
Też ci współczuje, że się urodziłeś
Hue2020.10.31 9:13
Demagogia jest zmuszanie kobietyDo robienia trumny przez 9 miesięcy. A twoje współczucie na szczęście zostanie tylko z tobą. Ciesz się nim.
Hue2020.10.31 9:16
Chcesz demagogii? Pis stworzył fundusz solidarnościowy dla takich dzieci. I gdzie poszły te pieniądze? Na przekupienie emerytów na wyborach. Podwojna demagogia prawicy przechodzi ci przez gardło?
Hue2020.10.31 9:34
Demagogia to zmuszać Kobiety do rodzenia ciężko chorych dzieci, a potem zostawić je same sobie.
Cool2020.10.31 10:41
Chorych ludzi się leczy a nie dobija!
Hue2020.10.31 10:55
Powiedz wiec jak się leczy brak mózgu u dziecka. Chętnie posłucham.
Wojtek Polak2020.10.30 23:58
Matkę Boska rżnęły legiony
🎃Jaceniacka2020.10.30 23:06
Nie słyszeliście płaczu i błagań chłopców i dziewcząt gwałconych czy molestowanych na plebani, a słyszycie płacz zarodków?
Adaś2020.10.30 23:55
Za to słyszeliśmy skowyt jakiejś suki zanim się urodziłaś,to kundel jeden po drugim po niej skakał.
Loki2020.10.31 6:25
Ty tak poważnie piszesz o twojej matce?
LGBT TO ZARAZA2020.10.31 8:25
.. przecież tych ministrantów gwałcili geje!
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.10.30 22:10
pomalowany blat stołu i poyebane katole które temu kawałkowi drewna oddają cześć równą boskiej 😄 😁 😆
Trotyl2020.10.30 22:21
Morda śmieciu.Do budy i pilnować michy.
Hue2020.10.31 11:46
Jest gorzej, kroją martwych ludzi na kawałki, robia z nich relikwie i oddają pokłon jak zlotemu cielcowi.
Franciszek2020.10.30 22:06
Obejrzyjcie na Youtube film "Objawienia maryjne - pomoc od Maryji, czy zwodzenie przez szatana". Daje do myślenia!
Total Mayhem2020.10.30 21:58
Ślubujcie sobie, co chcecie, ale wyłącznie na własny rachunek, z łaski swojej.
violencja2020.10.30 21:29
Kto chce to zapraszam do modlitwy za Polskę , tylko dla ludzi dobrej woli .Codziennie mała modlitewka.Przynajmniej jedna dziesiątka Różańca Świętego dziennie z intencją: "Z Maryją Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu". Intencję tę można łączyć z innymi już odmawianymi przez nas intencjami. Jest nas jeszcze za mało,dołączcie. https://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/?paged=36
Po 11 ....2020.10.30 23:34
Kto chce to zapraszam do skakania za Polskę , tylko dla ludzi dobrej woli .Codziennie kilka podskoków. Przynajmniej po 3 na każdą nogę: "Skaczemy w intencji uwolnienia Polski, aby byłą wierna Prawu, Sprawiedliwości i Przyzwoitości". Intencję tę można łączyć z innymi już wykrzyczanymi przez nas intencjami, takimi jak ***** ***, albo **********
Zdesperowany parch Keller-Krawczyk2020.10.30 20:57
już jest na wylocie. Nie wie jak na siebie zwrócić uwagę: seks kamerki, szybka randka, kretynizacja, Po 11... itp., itd. - YEBNIĘTY na dobre! I bardzo dobrze. Niech klika, czasu nie zatrzyma ch.... strzeli wcześniej niż mu się to wydaje. Przynajmniej nie pierdzi w tramwajach, autobusach.
Po 11 ...2020.10.30 20:50
Myślę, że właśnie jesteśmy świadkami upadku Kaczyńskiego. Wszyscy, premier, policja, ludzie na ulicach olali jego pokrzykiwania ciepłym moczem. Pewnie teraz prezesina krzyczy do słuchawki "gdzie są czołgi?, "dlaczego nie strzelacie?". Ale krzyczy w pustkę swojego upadku. Żegnaj dziadu.
Historyk2020.10.30 20:47
Matka Boska była prostytutka i zaszła w ciąże z klientem. Tak urodził się Jezus - homoseksualny sadysta, sutener własnej matki i Magdaleny.
Anonim2020.10.30 20:46
Problem, czy pozostaliśmy tym ślubom wierni?
Jest Fronda? Jest piąteczek? Jest LOLcontent!2020.10.30 20:43
j.w.
Zdesperowany parch Keller-Krawczyk2020.10.30 20:39
już jest na wylocie. Nie wie jak na siebie zwrócić uwagę: seks kamerki, szybka randka, kretynizacja, Po 11... itp., itd. - YEBNIĘTY na dobre! I bardzo dobrze. Niech klika, czasu nie zatrzyma ch.... strzeli wcześniej niż mu się to wydaje. Przynajmniej nie pierdzi w tramwajach, autobusach.
Po 11...2020.10.30 20:33
Ale wtopa. "Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski" Gdzie tu płody, gdzie? W macicy niema kołysek, ciuule. Ale wtopa :)))
Po 11 ...2020.10.30 20:36
Wylałem piwo na maca i mi się spacja klei. Mogę robić błędy "spacyjne". Dlaczego komputery nie są wodoszczelne??? albo chociaż piwoszczelne?
A to dobre, żyd mówi o "profanacji"2020.10.30 20:30
"Przestańcie profanować symbole narodowe!!!"
Przestańcie profanować symbole narodowe!!!2020.10.30 20:28
Zestawianie flagi Polskiej z tą kvrwą Maryją jest profanacja - oczywiście flagi.