Każdej soboty Kościół szczególnie oddaje cześć Najświętszej Maryi Pannie. Zawierzajmy dziś Niepokalanej nasze osobiste sprawy, nasze rodziny, parafie, Ojczyznę, Kościół i cały świat.

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo,
Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza,
Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył,
ja, niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego
i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła
i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała 
i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia,
do dokonania tego, co o Tobie powiedziano:
"Ona zetrze głowę twoją", jako też:
"Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie",
abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach
stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia
i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały
w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach,
a w ten sposób do jak największego rozszerzenia
błogiego królestwa Najświętszego Serca Jezusowego.
Albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz,
przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego
na nas spływają.
- Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
- Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

dam/adonai.pl