Oddaj się JEJ całkowicie w niewolę! - zdjęcie
28.03.17, 17:21Fot. Pixabay, CC 0

Oddaj się JEJ całkowicie w niewolę!

 Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico,

obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią,

Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją.

 

Postanawiam sobie mocno i przyrzekam,

że Cię nigdy nie opuszczę,

nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie.

 

Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili,

co uwłaczałoby czci Twojej.

 

Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje.

 

Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach

duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych.

 

Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę,

a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją,

dobra wewnętrzne i zewnętrzne,

nawet wartość dobrych uczynków moich,

zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych,

pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo

rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku,

co do mnie należy, według Twego upodobania,

ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.

 

Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie

stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego,

któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę,

jak ja Tobie oddałem się w niewolę.

 

Wszystko, cokolwiek czynić będę,

przez Twoje Ręce Niepokalane,

Pośredniczko łask wszelkich,

oddaję ku chwale Trójcy Świętej - Soli Deo!

 

Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej

i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej.

 

Amen.

 

ks. kard. Stefan Wyszyński


dam/adonai.pl