Słowa Pisma Świętego pochodzące z serca samego Boga skierowane do osoby smutnej. Przesłanie do każdego strapionego serca od kochającego Ojca w niebie. Prześlij ten film bliskim, którzy są smutni, załamani, są w trudnej sytuacji albo obarczeni problemami.