Na spotkaniu z mieszkańcami Trzcianki kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że „to kobieta powinna decydować o swoim życiu”, a sposobem za zmniejszenie liczby aborcji jest według niej wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej i szerszy dostęp do antykoncepcji. W odpowiedzi na to wystąpienie do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej swój list wystosował prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia.

W liście tym Wojciech Zięba apeluje do pani wicemarszałek o opieranie swoich medialnych wypowiedzi o fakty i dane liczbowe. Jak podkreśla, współcześni biolodzy nie mają wątpliwości co do tego, że ludzkie życia rozpoczyna się w momencie poczęcia i oczywistością jest fakt, że dziecko rozwijające się w łonie matki jest odrębną istotą, a nie częścią jej ciała.

Prezes PSOŻCz przypomina też, że w polskich szkołach odbywa się edukacja seksualna typu A:

-„Edukacja ta, realizowana od ponad dwudziestu lat w ramach przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie, skutecznie spełnia swoją bardzo ważną rolę. Wspiera wychowawczą misję rodziny, promuje integralne ujęcie ludzkiej seksualności oraz kształtuje postawy nie tylko prorodzinne, ale także prozdrowotne i prospołeczne. Na każdym etapie nauczania, w sposób odpowiedni do dojrzałości uczniów, pogłębia ich wiedzę, dotyczącą wspomnianych tematów. Pochyla się nad seksualnością człowieka i prokreacją. Uczy odpowiedzialności w podejmowanych decyzjach” – pisze Wojciech Zięba.

Autor listu zwraca uwagę również na to, że edukacja seksualna typu A przynosi zdecydowanie lepsze efekty wychowawcze w porównaniu do proponowanej przez kandydatkę KO edukacji seksualnej typu B, która koncentruje się wyłącznie na fizycznych aspektach ludzkiej seksualności, nie podejmując tematów związanych z etyką. Dołączając do listu dane liczbowe gromadzone przez Eurostat i WHO prezes stowarzyszenia podsumowuje, że prowadzona w Polsce edukacja seksualna w ramach Wychowania do życia w rodzinie może cieszyć się o wiele większym sukcesem od edukacji seksualnej typu B prowadzonej w innych krajach Europy.

kak/ ekai.pl