02.11.17, 08:00

O zakonnicach które się przenoszą do Czyśćca

Siostry Wspomożycielki Dusz Czyścowych mówią o sobie: "Jesteśmy jedynym w Polsce, a drugim w Europie żeńskim zgromadzeniem zakonnym, którego głównym celem jest niesienie pomocy duszom czyśćcowym. Nasz charyzmat realizujemy na drodze życia konsekrowanego od 1889 roku. „Od czasu istnienia zgromadzenia już nie ma dusz niemających szczególnego ratunku. Zadaniem Wspomożycielek jest ratowanie dusz zmarłych”. (bł. Honorat Koźmiński, Ustawy Zgromadzenia) Czynimy to ofiarując Panu Bogu w intencji zmarłych całe nasze życie: śluby zakonne, modlitwy, prace apostolskie, publikacje o tematyce eschatologicznej, trudy i radości życia we wspólnocie życia konsekrowanego, uczynki miłosierdzia, wyrzeczenia, ofiary i odpusty." ( http://wspomozycielki.pl/ )