o. Rostworowski: Eucharystia zawiera w sobie całą prawdziwą religię - zdjęcie
08.08.19, 08:33(fot. pixabay)

o. Rostworowski: Eucharystia zawiera w sobie całą prawdziwą religię

6

Eucharystia – to przede wszystkim prawdziwy kult, jaki Chrystus oddaje Ojcu, to Jego Ofiara złożona Ojcu i oddana ludziom, aby mogli mieć w niej swój udział.

Święty Paweł mówi: "On… ogołocił samego siebie … stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej" (Flp 2,7–8). W ten sposób Syn złożył Ojcu kult uwielbienia i zadośćuczynienia, życie chrześcijańskie jest wejściem w ten akt Boga-Człowieka. Dzięki temu możemy oddawać Bogu Ojcu cześć, która jest godna Jego najwyższego majestatu.

Eucharystia daje nam, małym ludziom, możność oddawania Bogu czci, która jest Jego godna, ponieważ ten akt ofiary i czci składany jest przez Syna Bożego.

Można zatem powiedzieć, że Eucharystia zawiera w sobie całą prawdziwą religię, całą prawdziwą cześć i kult Boga. Jeżeli jesteśmy uczestnikami Eucharystii, to musimy wejść w jej ducha, w ducha adoracji Boga, musimy być czcicielami Boga. W dzisiejszym świecie tak bardzo brakuje ducha adoracji, ducha uwielbienia chwały Bożej. Eucharystia porywa nas właśnie w ten nurt.

Jeżeli życie nasze ma płynąć z ołtarza, to musi być głębokim uwielbieniem Boga.

 

Piotr Rostworowski OSB / EC

Komentarze (6):

Stanislaw2019.08.8 9:58
W Eucharystii nie ma systemu religijnego. Jest tam Osoba Chrystusa, Ciało Baranka Bożego, który nas zbawia. I Jego, Baranka Bożego ukrzyżowanego, przyjmujemy w Komunii św.
V732019.08.8 9:56
Ale pierdoły! Dogmat o transsubstancjacji, czyli zamiany opłatka w Boga żywego, został ogłoszony na soborze Laterańskim dopiero w 1215 r. Czyli co, wcześniej apostołowie i chrześcijanie źle odczytywali Pismo Święte. Myślę jednak, że to KRK się myli i zmienia naukę Chrystusa, a w Piśmie Świętym jest napisane: z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego: „A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy waszego Pana Boga, które na was nakładam. II przykazanie wykreślone przez KRK: Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! (5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Stawiam tezę, że KRK (jak mówił Jezus do faryzeuszy) to groby pobielone.
Lech2019.08.8 10:26
To, że coś jest uroczyście ogłaszane przez Kościół, nie oznacza, że wcześniej w to nie wierzono, że to nie jest od zawsze prawdą wiary.
cukinia kraków2019.08.8 8:47
EU - charystia jest bardzo ważnym zwieńczeniem pozostałych czynności magicznych.
robaczek2019.08.8 9:06
Oszczędź sobie tych komentarzy, wchodząc na fronde stajesz się Katolikiem, jakie świadectwo dajesz innym? Wiesz zapewne co to rozum? To oczym jest w tym tekście artykułu widać przerasta twoje pojęcie zrozumienia tego co transcendentne!
cukinia kraków2019.08.8 10:56
Transcendentalistyczne, mętne bełkotanie złotych sukni jest odpowiedzią na realne potrzeby eschatologiczne pierwotniaków.