Według informacji Cenckiewicza wtyka wywiady PRL w Stolicy Apostolskiej to arcybiskup Janusz Bolonek. Według informacji tygodnika „Do rzeczy” to właśnie „Lamos” przekazał kontrwywiadowi PRL informacje o „krecie” w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, a więc o płk. Ryszardzie Kuklińskim. Informacja ta zmusiła Kuklińskiego do ucieczki do USA.

Arcbiskup Janusz Bolonek jest obecnie nuncjuszem apostolskim w Macedonii. Pracował w watykańskich placówkach dyplomatycznych od lat 70. Przebywał w Nikaragui, Stanach Zjednoczonych, Egipcie, a w latach 1979-1989 pracował w Sekretariacie Stanu w Watykanie. Był tam zatrudniony w Zespole ds. Stałych Kontaktów Roboczych między Stolicą Apostolską a PRL.

Jego dziełem były podróże apostolskie papieża Jana Pawła II do Polski w latach 1983 i 1987. W 1989 działał w Komisji Mieszanej Stolicy Apostolskiej i władz PRL, gdzie zajmował się wznawianiem stosunków dyplomatycznych między obiema stronami.

W 2012 roku został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Stolicą Apostolską, za działalność na rzecz środowisk polonijnych i promowanie polskiej kultury”.

pac/niezależna.pl