O ,,niesprawiedliwej'' sprawiedliwości Boga - zdjęcie
20.09.20, 07:15Fot. screenshot - YouTube

O ,,niesprawiedliwej'' sprawiedliwości Boga

15

PIERWSZE CZYTANIE

Myśli moje nie są myślami waszymi

Iz 55, 6-9

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.

Oto słowo Boże.

 

DRUGIE CZYTANIE

Moim życiem jest Chrystus

Flp 1, 20c-24.27a

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.

Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, a pozostawać w ciele – to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.

Oto słowo Boże.

 

EWANGELIA

Przypowieść o robotnikach w winnicy

Mt 20, 1-16a

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

„Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: »Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam«. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: »Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?«. Odpowiedzieli mu: »Bo nas nikt nie najął«. Rzekł im: »Idźcie i wy do winnicy«.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: »Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych«. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: »Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to odrzekł jednemu z nich: »Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry«. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (15):

Natalja Siwiec2020.09.21 8:23
Bóg nic nie może bo ceni sobie wolną wolę ponad wszystko. Proszę posłuchać ks. Pawlukiewicza, który tą kwestię wytłumaczył.
Zbg.2020.09.20 17:17
Takie sobie bajki o bogu.
kinga2020.09.20 15:26
bo Bóg jest w oczach ludzkiego prawa przestępcą...wg art. 162 Kodeksu karnego....a Mt ludzie jesteśmy przestępcami wg Jego prawa....byłam w piekle, wróciłam...i powiem Wam: Sąd po śmierci jest niesprawiedliwy...z igły robi się widły....np. grzeszysz myślami...a kara w piekle jakbyś to uczynił.....przy tule nieszczęściach śmierć, bieda, bezdomność, choroby itd...Bóg jest podły i okrutny...bo nie bierze okoliczności pod uwagę...dlatego w Waszym interesie jest obrona dusz w piekle...Duch Święty może da się przekonać....
rebeliant2020.09.20 16:15
Coś czuje, że ten Bóg i Szatan, któregoś dnia obskoczą ostry wp...ol od ludzi i dlatego tak przecedzają Człowieka. A co do artykułów naszego prawa i rozmaitych naszych przepisów, to skoro naszych ziemskich rodziców obarcza się winą za pijaństwo i nieobecność w wychowywaniu dzieci, to jaki wyrok należy wydać na tego, który jest wszechmogący, a robiący to samo co ojciec pijak ? Powiem, że chociaż "ojciec pijak" jest kimś kogo bym chętnie przećwiczył, to jednak patrzę na niego z większym uznaniem niż na "Boga Ojca", gdyż ten ludzki niewolnik ma tylko ludzkie siły i ułomności zadane przez jego nadprzyrodzonego właściciela. Kogoś kto mnie podtapia nigdy nie uznam za sprzymierzeńca, a już na pewno nie uznam za Boga.
***2020.09.20 18:25
Uległaś jakiemuś zwiedzeniu. Zaprzeczasz całemu objawieniu chrześcijańskiemu.........oczywiście, że grzeszyć można myślą i to jest prawdziwy grzech, za który trzeba pokutować.
rebeliant2020.09.20 19:34
Uległeś... ? - takie przygody zdarzają się poszukiwaczom idoli lub nauczycieli, ale nie mi. To co nazwałeś zwiedzeniem jest objawieniem, które nie pochodzi od diabła, nie pochodzi od jakichś idoli (bo ja takich nie posiadam). Ono pochodzi ode mnie samego, z mojej istoty, którą uformował sam Bóg - tak mnie stworzył i musisz się z tym pogodzić, a sam Bóg będzie się z tą moja istotą bujał. Chciał problemów - oto jestem.
***2020.09.20 20:11
....z całym szacunkiem,.....ale mój komentarz dotyczył @kinga, dlatego napisałem "uległaś".
rebeliant2020.09.20 20:15
A no faktycznie - Przepraszam.
rebeliant2020.09.20 14:03
Pitu pitu, dylu dylu, "Słowo Boże należy odczytywać po Bożemu nie po ludzku" a jakimś dziwnym trafem to odczytywane Słowo po Bożemu przekłada się na wymierne korzyści, po ludzku dla wybranych kręgów.
rebeliant2020.09.20 12:23
»Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry«. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi” Przyjacielu... Ja się z tobą na nic nie umawiałem - to raz. Dwa - Ja nie jestem twoją własnością, abyś sobie mógł "wolno mi uczynić ze swoim co chcę". Nie będzie hulanki i jeżdżenia po ludziach jak po zdechłej kobyle po czym szacher-macher i szlus. Najpierw będzie wyrównanie rachunków.
rebeliant2020.09.20 12:14
Jeszcze będą bandziory z nieba wyciągani na obicie ryja jak ja tam nadejdę i żaden Bóg nie będzie za mnie lub za kogoś innego uprawiał szachrajstwa. Każda pokrzywdzona osoba stanie w szranki ze swym krzywdzicielem i on zostanie wydany na jej łaskę. Nie będziecie zgwałconej dziewczyny sadzać na jednej chmurce z jej oprawcom po tym jak "oszust Bóg" zrobi szacher-macher i ofiara na Bożym haju nie pamięta co jej uczynił jej oprawca. Zanim przyjdzie sprawiedliwość Boża dopuszczona zostanie sprawiedliwość po ludzku i drodzy kombinatorzy, żaden Bóg nie schowa was za swoimi plecami.
Michał Jan2020.09.20 8:28
To, jak pisowcy wtrącają się w umowy między pracodawcą a pracownikiem, na tle tej przypowieści, szczególnie widać, że to partia anty-katolicka.
Katecheta2020.09.20 7:38
Słowo Boże należy odczytywać po Bożemu nie po ludzku. Nikt z nas nie zasługuje na Niebo, a otrzymujemy je z Bożej łaski poprzez wypełnianie Woli Bożej.
Bogobojna2020.09.20 7:28
Żydowska sprawiedliwość...
Michał Jan2020.09.20 8:31
Czy Bogobojka bolszewiczka chciałaby, aby tym późniejszym zapłacić ułamek tego, co tym pierwszym, żeby nie mieli prawie za co do garnka włożyć, czy raczej tym pierwszym dać proporcjonalnie więcej i zbankrutować?