07.06.16, 19:15

Nowe propozycje dla frankowiczów

Nowe propozycje rozwiązania problemu frankowiczów zostały przedstawione przez specjalny zespół pracujący w Kancelarii Prezydenta. 

Dokument, opracowany przez zespół pracujący w Kancelarii Prezydenta nad projektem ustawy frankowej, przewiduje cztery wersje tzw. kursu sprawiedliwego, a także możliwość zwrotu lokalu.

Prof. Jarosław Mielcarek, jeden z członków zespołu eksperckiego powiedział, że będą cztery warianty tzw. "kursu sprawiedliwego". – Początkowy, przedstawiony w kalkulatorze, drugi: zmodyfikowany (najpierw kapitał, potem odsetki, czyli odwrotnie niż w podstawowej wersji), po trzecie, kurs sprawiedliwy wynikający z samej jego teorii oraz czwarty rodzaj - kurs równowagi, wynikający z hipotezy stóp procentowych – tłumaczył ekspert. Jak dodał, wybór kursu będzie dobrowolny.

Zdaniem członków zespołu pracującego w KPRP, możliwy powinien być "zwrot mieszkania będącego zabezpieczeniem kredytu powodujący całkowite wygaśnięcie zobowiązania z tytułu kredytu, przy czym nie należy wykluczać zastosowania tego rozwiązania, biorąc pod uwagę kryterium LtV".

emde/telewizjarepublika.pl