Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

 

Akty nominacyjne otrzymali:

Sławomir BAKIER profesor nauk rolniczych Politechnika Białostocka

Krzysztof BIAŁOWICZ profesor sztuki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jan Krzysztof BILSKI profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Grzegorz BORSUK profesor nauk rolniczych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Artur Stanisław BURZYŃSKI profesor nauk ścisłych i przyrodniczych Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

Cezary Ryszard CZAPLEWSKI profesor nauk ścisłych i przyrodniczych Uniwersytet Gdański

Piotr Wincenty CZECH profesor nauk inżynieryjno–technicznych Politechnika Śląska

Marcin Grzegorz GMYS profesor nauk humanistycznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Michał Jarosław GRĄT profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

Tomasz Tadeusz HRYNIEWIECKI profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Instytut Kardiologii w Warszawie

Tomasz HRYSZKO profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Marek HUS profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Iwona Maria INKIELEWICZ–STĘPNIAK profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Gdański Uniwersytet Medyczny

Pan Michał Aureliusz JANK profesor nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Michał Józef JASIŃSKI profesor nauk ścisłych i przyrodniczych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Justyna Anna KOBYLARCZYK profesor nauk inżynieryjno–technicznych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Krzysztof Marek KOCHANEK profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Tomasz KOCKI profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Piotr Witold KOCZOŃ profesor nauk rolniczych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Krzysztof KOZŁOWSKI profesor nauk rolniczych Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

Andrzej Roman KULCZYCKI profesor nauk inżynieryjno–technicznych Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

Jolanta KWIATKOWSKA–MALINA profesor nauk rolniczych Politechnika Warszawska

Andrzej MASTALERZ profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Grzegorz Dariusz MAZUREK profesor nauk społecznych Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Piotr MICEK profesor nauk rolniczych Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Adam NOGALSKI profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tomasz Krzysztof OSZAKO profesor nauk rolniczych Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Wojciech PIASTA profesor nauk inżynieryjno–technicznych Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Radosław PIETURA profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Krzysztof PIKOŃ profesor nauk inżynieryjno–technicznych Politechnika Śląska

Marek ROCKI profesor nauk społecznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Krzysztof RYBIŃSKI profesor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Mariusz Sebastian RZĘTAŁA profesor nauk ścisłych i przyrodniczych Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lidia Maria SAS–PASZT profesor nauk rolniczych Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Izabela SITKIEWICZ profesor nauk ścisłych i przyrodniczych Narodowy Instytut Leków 

Iwona Barbara SKRZECZ profesor nauk rolniczych Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Mariola STANIAK profesor nauk rolniczych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Krzysztof Sławomir STRZELEC profesor nauk inżynieryjno–technicznych Politechnika Łódzka

Pani Maria Jolanta SULEWSKA profesor nauk inżynieryjno–technicznych Politechnika Białostocka

Marta Xymena SZACHNIUK profesor nauk inżynieryjno–technicznych Politechnika Poznańska

ks. Leszek SZEWCZYK profesor nauk teologicznych Uniwersytet Śląski w Katowicach

Krzysztof SZULOWSKI profesor nauk rolniczych Państwowy Instytut Weterynaryjny– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Antoni Jacek SZUMNY profesor nauk rolniczych Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Barbara Krystyna TCHÓRZEWSKA–CIEŚLAK profesor nauk inżynieryjno–technicznych Politechnika Rzeszowska

Zbigniew TREPPA profesor Sztuki Uniwersytet Gdański

Agnieszka Małgorzata TYCIŃSKA profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Krzysztof WALCZAK profesor nauk inżynieryjno–technicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Marek Krzysztof WALUGA profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Piotr Henryk WĄŻ profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Gdański Uniwersytet Medyczny

Wojciech WITKOWSKI profesor nauk inżynieryjno–technicznych Politechnika Gdańska

Marzena Jadwiga WOLIŃSKA profesor Sztuki Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Dariusz Grzegorz WYDRA profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Gdański Uniwersytet Medyczny

Patrycja Wanda ZAWADZKA profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Uniwersytet Wrocławski

Agnieszka ZMYSŁOWSKA profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adam ZOFKA profesor nauk inżynieryjno–technicznych Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

Andrzej Janusz ZYBERTOWICZ profesor nauk społecznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mp/prezydent.pl