Do Polski przybyło już 3,5 mln uchodźców z Ukrainy. Zdawało się, że Bruksela wykorzysta tę okazję, aby udowodnić, że europejska solidarność nie pozostaje wyłącznie pustym hasłem i jak najszybciej wesprze Polskę przynajmniej na takim poziomie, na jakim kilka lat temu wsparła Turcją. Tymczasem zamiast pomóc, Komisja Europejska… kolejny raz obcina należne naszemu państwu środki.

Korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska przekazała, że Komisja potrąciła Polsce 42 mln euro w ramach niezapłaconych kar nałożonych w związku z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

- „KE potrąciła teraz Polsce 42 mln euro za okres od 11 stycznia do 21 lutego włącznie”

- dowiedziała się korespondentka RMF FM.

To już druga odebrana Polsce transza w związku z niezapłaceniem kar za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej. Pierwszy raz Bruksela potrąciła 69 mln euro na początku kwietnia.

kak/rmf24.pl