Niesamowita wizja dla Polski mistyczki Teresy Neumann. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa  - zdjęcie
01.12.15, 07:17

Niesamowita wizja dla Polski mistyczki Teresy Neumann. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa

17

 

<<< CZAS UCIEKA WIECZNOŚĆ CZEKA, WIĘC .... WEJDŹ TUTAJ!!!! >>>

Wizja Teresy Neumann z 15 października 1948 r., /Stephen Lassare – Odkryte sekrety przyszłości, Wyd. Adam, Warszawa 1992/

„Od wielu lat Bóg dawał mi wizje przyszłości i dotąd wszystko się sprawdziło. Milczałam jednak, nic nie mówiąc nikomu poza spowiednikiem, dopóki nie otrzymałam wyraźnego nakazu, aby pisać. Na dwa dni przed 15 października 1948 r. ukazał mi się prorok Eliasz wraz ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i św. Janem od Krzyża. Święci ci są patronami i opiekunami Zakonu Karmelitów. Prorok Eliasz dał mi wyraźne polecenie pisania:
Posłuchaj Izraelu, to do ciebie mówi Pan. Posłuchajcie ostrzeżenia, bracia moi. Pan bowiem zdjął pieczęć milczenia z warg moich i włożył słowa swoje w usta moje. Pierwsze z tych snów jest do ciebie, Izraelu. Pan dał przez Eliasza polecenie, abym w imieniu Jego odezwała się do ciebie. Posłuchaj, Izraelu, nie zatwardzaj serca swego, albowiem mówi tobie Pan. Było milczenie przed tobą na długie lata. O, plemię niewdzięczne, któreś zabijało proroków i ukrzyżowało Syna samego Boga! Skoroście Syna Bożego słuchać nie chcieli, ani Apostołów Jego, który miał do was przemówić? Abyście nie byli już jako wygnańcy i bezdomni pośród narodów świata, dano wam wrócić na skrawek tej ziemi, którą krew Zbawiciela uświęciła i powstało państwo Izrael. Wasze stopy tułacze dotknęły Ziemi Świętej, w której jest błogosławieństwo. Obyście pojęli łaskę i znaleźli wiarę w miłości, pamiętali o Piśmie Świętym i o prorokach, a nie zatwardzali serc waszych ku wiecznej zgubie, oddając ziemi stare tajemnice.
Czy i teraz nie poznajecie jeszcze jak wierna była mowa proroków i jak spełniły się wszystkie proroctwa Jezusa Chrystusa, którego nie poznaliście i ukrzyżowaliście?
Przyjdzie czas, już nie daleki, gdy odda ziemia umarłych swoich i będzie sąd nad wszystkimi plemionami i pokoleniami świata. Wtedy biada bezbożnym sługom pychy i nienawiści, których serca są zatwardziałe. Biada tym, którzy pokutować nie będą, nie nawrócą się do Pana Zbawiciela swego”.
A teraz słowa wtóre, jakie kazał mi rzec Pan do wszystkich ludzi:
„Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej. Zbliża się nowy potop, nie potop tym razem wody, lecz ognia i błyskawic. Biada wam synowie, którzy czynicie nieprawość. Biada wam narody, które się zaparły Boga i podeptały Krzyż Jego, które wstydzicie się znaku Krzyża, znaku odkupienia waszego, a nie wstydzicie się zbrodni i okrucieństwa.
     Biada przede wszystkim tobie Germanio. Nie pomyśleliście nigdy na szlaku waszej zbrodni, że nienawiść wasza i pycha mogły stworzyć dla was niezgłębioną czeluść w miejsce wiecznej zagłady, czeluść, której głębię wielkość waszej winy wypełnię żarem takich płomieni i taką siłą kaźni, jakiej dla innych nie będzie. Nie pomyśleliście nad tym, jaką grozą mogą na wieki zapłonąć, na hańbę waszą i karę, słowa waszej pychy.
Nur fur Deutsche. Uznaliście siebie samych za nadludzi, a przez uczynki wasze staliście się gorsi niż wilki i hieny, gdy nie oszczędziliście ani żywych, ani umarłych i pohańbiliście zwłoki tych, którym wydarliście życie. Przydaliście nowe zbrodnie do starych, a krzyk pomordowanych Żydów przyłączył się do starych, wołaniem krwi, ludów zapomnianych.
Biada przede wszystkim wam Prusacy, wodzowie i nieprzyjaciele. Przyszły już dwa uderzenia wichru i upadło Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego oraz moc sroga synów Północy. A przyjdzie trzecie uderzenie, a wtedy biada i Berlinowi. Los Berlina będzie jak los Niniwy, bo gdy padnie w gruzy, nie odbuduje się już więcej. Wicher pustyni zasypał piaskiem Niniwę, choć była większa niż inne miasta starożytności.
Puszcza będzie szumiała nad gruzami Berlina- miasta zbrodni i pychy. Będzie to szczęście dla ciebie, Germanio, jeżeli inny obejmie władzę nad tobą, jeżeli obmyta strumieniem krwi i łzami późnej pokuty, usłuchasz innego głosu, poznawszy w czym była twoja wina i zguba twoja. Nie ci, bowiem są wybrani, którzy się za takich uznają. Inni, którymi gardzicie w pysze, wyprzedzają was w słowie i mocy.
Biada i tobie dumny Albionie, kupczący krwią cudzą. Ciąży na tobie krzywda. Wybrałaś sobie zamiast Boga mamonę, a wzgardziłeś Prawem Moim i stolicą Piotrową. Posłałeś żołnierzy i kupców w dalekie kraje dla mocy swojej i zysku swojego, a o chwałę Moją nie dbałeś. Z winy twojej nie zostały chrześcijanami całe plemiona, ani też o duszę synów własnych nie dbałeś. Skrusz się, póki czas, i nawróć się do Mnie, Pana twego, i uznaj sługę Mego nad sobą.
Biada wam, wszyscy czciciele złotego cielca, albowiem swoim uczyniliście zysk i okryliście hańbą ziemię, a lud przez krzywdzenie wydaliście na łup kłamstwa i nienawiści, który uwiedliście obietnicami wolności i zemsty. Na was to, bankierzy o zamkniętych dłoniach przez chciwość i sercach skamieniałych, spada ciężar potu i łez wyzyskiwanych, i ciężar krwi, którą przelewają niszczący się w zaślepieniu.
Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie. Gdy zagrozicie Zachodowi, miecz od Wschodu na was spadnie. Ludy żółtego Goga i Magoga postawiłem na straży bezpieczeństwa Europy.
Oddaliście się na służbę nienawiści, przez nienawiść będziecie ukarani. żal jest mi ludu, który cierpi, żal mi dzieci, z których uczyniliście synów kłamstwa i nieprawości. Nie zostawię ludu w waszej mocy ani nie wydam najwierniejszych na tej ziemi na skażenie. Oburzy się na gorszycieli ziemia i morze, i powstanie przeciw nim ogień i bałwany. Biada światu za zgorszenia. Znam tych, których oczy są zaślepione, a serca oszukane. Skarcę władających narzędziem, a nad narzędziem zlituję się.
Miłosierdzie Moje wzejdzie nad narodem, będącym w ucisku i pohańbieniu, a ziemia wzgardzonych zobaczy światło i błogosławieństwo nad sobą. Władza bezbożnych ustanie.
     Na Kremlu zabłysną łacińskie krzyże, a na miejscu zburzonej cerkwi Chrystusa Zbawiciela stać będzie kościół katolicki Zbawiciela. Jak w orną ziemię, wpadnie ziarno dobra i odmieni się oblicze narodu, który tyle wycierpiał.
     Błogosławieństwo Moje dam Słowianom, a Słowianie, choć wielu z nich dzisiaj błądzi, lepiej je przyjmą i obfitszy przyniosą owoc. Będą prawdziwym ludem Moim, ludem Słowa Przedwiecznego i pojmą naukę Moją, i staną się posłusznymi. Nie ci bowiem są wybrani, którzy sami się wybierają, lecz ci, którzy na wołanie Boga wstaną. Nie będą daremne łzy pokuty i modlitwy, a wierność wytrwania nie będzie bez błogosławieństwa i nagrody. Zdejmie niewolnica kajdany swoje i stanie się jako królowa. Wstawią się za nią łzy, które Matka Moja pod Krzyżem przelała, a naród, który Ją czci, nie będzie między narodami ostatni.
     Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaśWarszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy.
     Polska, która pierwsza karę poniosła, choć wina jej nie była największa, prędzej niż inni się podniosła. W czym zawiniła, przez to musiała doznać kary. Ale już bliski jest koniec jej pokuty. Wytrwa przy Kościele swoim i doczeka wyzwolenia. Nieprzyjaciołom swoim krzywdy pamiętać nie będzie, dobrem za zło zapłaci. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte, rozszerzy też granice swoje. Weźmie narody wierne Kościołowi w nagrodę wierności swojej.
Wzejdzie, mimo klęski, znowu chwała nad Paryżem i Tokio. Hiszpania będzie krajem Serca Mojego, przez miłość ku niemu się podniesie.Italię, chociaż by krwią uroczystą spływała, czeka piękne odrodzenie duchowe. Patrzę na łzy wierności i ich pokutę. Raz jeszcze zlituję się nad światem. Topór kary odroczę i serca grzeszne życiem ożywię.
Nie zostawię ziemi złym na władanie, jako sobie umyślili w sercach swoich. Mową piorunów skarcę tych, co nie słuchają mowy miłości, a dla tych, którym było za mało słów ludzkich, zabrzmi głos płomieni.
Usłuchajcie więc przestrogi, grzesznicy, póki upominam, a nawróćcie się, póki oczekuję. Idzie bowiem wielki i bliski czas, kiedy ani więcej upominać, ani czekać nie będę.
Nie trwóżcie się jednak wy, bojący się Boga i nieulegający podszeptom szatana w rozpaczy. Miejcie ufność we Mnie i w posłannictwie Matki Bożej, która oręduje za wami. Widzę was w ucisku i zlituję się nad wami. Broni was przed sprawiedliwością Moja krew za was przelana. Nie przeminęła ofiara moja, ale trwa i ratuje was, mimo że jej nie cenicie. Nie dość pilnie czuwacie przy ołtarzach Moich. Pamiętam o łzach, które Matka Moja przelała pod krzyżem i mam wzgląd na Jej Serce, przebite mieczem boleści. To Serce Niepokalane i Miłosierne was osłania. Przyłóżcie rękę do pługa, a będę błogosławił trudowi waszemu”.
To polecił mi Pan nasz, Jezus Chrystus, abym wam przekazała, bracia moi: „Grają niewidzialne surmy Aniołów, wieją wichry, aby szkodzić ziemi, zbliża się kataklizm, jakiego nie było od dni Noego”.

 

<<< CZAS UCIEKA WIECZNOŚĆ CZEKA, WIĘC .... WEJDŹ TUTAJ!!!! >>>

Teresa Neumann z Konnersreuth (ur. 9 kwietnia 1898 w Konnersreuth; zm. 18 września 1962, tamże) niemiecka mistyczka i stygmatyczka. Była członkiem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.  5 marca 1926 Teresa miała zostać obdarzona stygmatami. Na jej rękach, nogach, głowie i boku widoczne były krwawe rany. Co tydzień, od północy w czwartek do godziny trzynastej w piątek jej rany otwierały się i krwawiły. Podczas ekstaz, miała obserwować mękę Jezusa, przepowiadać przyszłe wydarzenia i mówić obcymi językami (między innymi językiem aramejskim), których nigdy wcześniej nie poznała. Pomimo cierpień, w pozostałych dniach tygodnia była ona aktywna i pełna energii. Świadkowie twierdzą, iż dzięki modlitwie Teresa wywoływała w swoim ciele dolegliwości innych ludzi. W ten sposób miała uzdrawiać chorych.Do jej domu w Konnersreuth pielgrzymowało setki ludzi, prosząc o łaski i wstawiennictwo u Boga. Od 1922 aż do swojej śmierci w 1962 Teresa nie spożywała żadnych pokarmów oprócz codziennej Eucharystii.

Komentarze (17):

anonim2015.11.25 21:58
Czy to tylko zbieg okoliczności ale zapodany przez was tekst przypada na dzień zapowiadanej kolejnej daty "końca świata" -25.11.2015
anonim2015.11.25 22:11
@Jacza Do 24-tej czasu polskiego zostało jeszcze niecałe 2 godz. miejmy nadzieję, że nic się nie wydarzy. Ale niepokojące jest dzisiejsze orędzie z Medjugorje w którym MB wzywa do modlitwy bo pokój jest zagrożony choć moim zdaniem III wojna i tak pełznie powoli.
anonim2015.11.25 23:04
"Biada przede wszystkim tobie Germanio", "Uznaliście siebie samych za nadludzi" - no tak, bo bestialstwa i uznania siebie za nadludzi dokonali tylko Niemcy. Żydzi nie zorganizowali może bolszewickiej kaźni ? - Co ?! Kto do kurwy nędzy dowodził bolszewią ? Kto nadzorował zagłodzenie milionów na Ukrainie ? Żydzi !!!! Nie mam tu zamiaru brać szwabów w jakąś obronę, ale niedopuszczalne jest dla mnie pomijanie kluczowego udziału Żydów w ludobójstwach - i to właśnie rasistowskich ludobójstwach - z których do dziś czerpią zyski i kształtują swoje układy, zarabiają na pornografii, lichwie i sponsorowaniu wojen, a wszystko to z talmuducznym skrajnym rasizmem biologicznym. Może to co spotkało Żydów w czasie wojny jest całością pomsty losu za to co uczynili w Rosji, ale prawda jest taka, że o czymś takim jak ludobójstwo i biadolenie pojawiło się dopiero wtedy, gdy im ktoś dupcie przypiekł, bo tak to przez prawie 20 lat cieszyli się z morderczych osiągów CzeKa, gułagów i innych żydowskich wynalazków. Dlatego biada nie tylko przede wszystkim Germanio, lecz przede wszystkim ex aequo Germanio i Żydzi. Ponadto - dziwne to widzenie, gdyż Tokio wymordowało w bestialski sposób miliony Chińczyków, nierzadko w laboratoriach. Najwyraźniej Germania została wymieniona, bo tam chodziło o Żydów... no tak - i wszystko jasne, seans hipnozy musi trwać.
anonim2015.11.26 11:49
"W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy" Ciekawe czy dożyję? Bardzo bym chciał. Przez następne 4 lata się nie uda ( oglądam Sejm ), a i od Europy się bardziej odsuwamy niż zbliżamy ... Szkoda, że trzeba znowu czekać i czekać :(' Jacza odnoszę wrażenie po twoich wpisach ,że prawa w języku polskim ,zadowalające twoją sprawiedliwość były w sejmie głoszone przez ostatnie 8 lat. Musisz zmienić kanał na sport ,pomaga albo zmienić media na wiarygodne też pomaga.
anonim2015.11.26 14:36
Jacza może masz tv do góry nogami ? Wystarczy pisać i mówić a nóz dotrze - Żydzi przestańcie szkodzic Polsce !
anonim2015.11.26 18:44
Jacza jestes taki nierozumny,ze szkoda slow,i dzien sądu przyjdzie na ciebie jak potrzask.Tymczasem chwala Panu na wysokosciach! l radosc oczekujacych Jego przyjscia!
anonim2015.11.26 21:45
@betonowy_lolek Niemcy dali się wyrobić Żydom w lolo. Hitler był z pochodzenia zydem. Na ok. 250 generałów niemieckich ok. 150 było pochodzenia zydowskiego. Haidrich zyd, Himmler zyd, Frank zyd i wielu by jeszcze wymieniać. A u nas popatrz sobie kto dominuje w tzw. Pisie.
anonim2015.11.27 0:41
Jezu zmiluj sie nad swiatem, zmiluj sie nad kazdym z nas. I prowadz nas do Ojca, pomagaj nam zmieniac nasze serca, w ktorych tak wiele zła. Amen.
anonim2015.11.27 7:53
Jacza, do czego chcesz się zbliżać? Do zachodniego eurognoju? Wyraźnie jest napisane, że obecny zdegenerowany Zachód musi upaść. To zresztą widać gołym okiem nawet i bez proroctwa. Przez ostatnie osiem lat na siłę byliśmy wciągani do tego bagna aby upaść razem z nim, ale na szczęście łajdakom i zaprzańcom się nie udało i ratunek przyszedł chyba w ostatnim możliwym momencie. Czas sprawiedliwości i Polski wiernej Bogu i naszej Królowej może być bliżej niż to się dzisiaj wydaje.
anonim2015.11.27 8:39
@Jacza To może zacznij od przeczytania tekstu, który komentujesz i wtedy wiele Ci się wyjaśni. Poza tym mylisz nieuchronną spuściznę po żydokomunie na wschodzie z jej obecnym rozkwitem i triumfem na zachodzie. Wahadło wychyliło się dzisiaj w drugą stronę.
anonim2015.11.27 16:42
Matko i córko, cóż za bzdury opętanej! Całości nie dałem rady przeczytać, szkoda mi mojego umysłu i oczu. Szczególne błogosławieństwo ma spotkać czcicieli Izydy, królowej nieba i ziemi powiadacie? Dobre dobre.
anonim2015.11.28 9:09
Ja tam czekam na "pochwycenie". W jednej chwili wszystkich religijnych "freaków" wymiecie z Ziemi i będzie można budować nowy świat ;)
anonim2015.11.28 18:37
Jacza Lis 26, 2015, 9:19 po południu Podtrzymuję moje zdanie. Albo wierzymy w niespełnione proroctwa, albo w niespodziewany koniec świata. Razem się nie da." Wierzymy w Boga i miłosierdzie Jego. Bóg dał nam mądrość, abyśmy mogli Go poznać i wolność, abyśmy mogli Go wybrać
anonim2015.11.28 18:41
Jacza Lis 26, 2015, 9:19 po południu Podtrzymuję moje zdanie. Albo wierzymy w niespełnione proroctwa, albo w niespodziewany koniec świata. Razem się nie da." Wierzymy w Boga i miłosierdzie Jego. Bóg dał nam mądrość, abyśmy mogli Go poznać i wolną wolę, abyśmy mogli Go wybrać
anonim2015.11.29 0:54
Do wszystkich niedowiarków (nie tych, co niczemu wiary nie dają, a do tych z Ludu Bożego): Chrystus ostrzegał też Żydów, że ich świątynia zostanie zburzona, a oni sami rozproszeni po całym świecie. Tak też się stało. Nie bądźcie tak głupi, jak starożytni Żydzi. Podobne treści, jak u Teresy Neumann znajdziecie u K. Emmerich, R. Celakówny, s. Łucji i objawieniach fatimskich (nie licząc wielu współczesnych). Wszystkie są spójne. To jak? Wszystkie te osoby były opętane? Na koniec dedykuję wszystkim słowa św. Pawła: "Ducha nie gaście, PROROCTWA NIE LEKCEWAŻCIE! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!" (1Tes 5:19-21)
anonim2015.11.29 1:07
Dodać wypada jeszcze, że dar proroctwa jest czymś naturalnym w religii chrześcijańskiej, o czym św. Paweł wspomina wymieniając 8 charyzmatów: „Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu PROROCTWO, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.” (ww. 8-10) Cóż, my współcześni katolicy często ograniczamy swoją wiarę jedynie do stwierdzenia, że Bóg JEST. Co, za nędza duchowa!
anonim2015.12.5 18:44
https://www.youtube.com/watch?v=HivvDSn9jdQ http://swch.pl/autorzy/wilkerson/czas_dla_polski1.html http://swch.pl/autorzy/wilkerson/czas_dla_polski2.html http://swch.pl/autorzy/wilkerson/wizja.html Czytajcie i rozpowszechniajcie!!!