Jaka będzie przyszłość Unii Europejskiej? Biorąc pod uwagę poważne różnice interesów i zdań w kwestii zmian zachodzących na naszym kontynencie między krajami „starej Unii” i chociażby Grupą Wyszehradzką, nie zabraknie konfliktów. Niemiecki polityk Daniel Cohn-Bendit jest zdania, że powinno dojść do… połączenia Francji oraz Niemiec.

W tekście opublikowanym przez internetowe wydanie Franfurter Allgemeine Zeitung niemiecki polityk oraz profesor Claus Leggewie proponują, aby pogłębić współpracę Niemiec i Francji. Mówią wprost o federacji obu państw. Są zdania, że już teraz istnieje wiele elementów wymaganych do tego celu. Wskazują tu na inicjatywy w zakresie polityki edukacyjnej czy kulturalnej, a także programy polityki bezpieczeństwa i gospodarczej.

Wspomniana francusko-niemiecka federacja miałaby być rzekomo lekarstwem dla UE.

dam/tysol.pl,FAZ.net