Rząd Niemiec najwyraźniej dostrzega katastrofalne skutki lockdownu dla gospodarki i życia społecznego. Mimo wciąż niepokojącej sytuacji epidemicznej, kanclerz Angela Merkel dopuszcza luzowanie kolejnych obostrzeń.

Po dwóch miesiącach zdalnej nauki od dzisiaj uczniowie w Niemczech, w specjalnie przygotowanym rygorze sanitarnym, wracają do szkół. To jednak najpewniej nie koniec luzowania obostrzeń u naszego zachodniego sąsiada.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel miała powiedzieć na dzisiejszym spotkaniu, że należy „mądrze” podejmować kolejne kroki dot. otwierania gospodarki. Miała stwierdzić, że widzi możliwość luzowania restrykcji w trzech sektorach: kontaktów osobistych, szkolnictwa oraz „sportu, gastronomii i kultury”. Szczegóły możliwych scenariuszy ma opracować grupa robocza pod przewodnictwem szefa urzędu kanclerskiego Helge Brauna.

kak/PAP