Niemiecki rząd przygotował projekt nowelizacji Kodeksu karnego. W myśl nowelizacji za zamieszczenie w mediach obraźliwego wpisu lub wysłanie podobnego listu grozić będzie nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

Chodzi o znieważenie kogoś ze względu na pochodzenie narodowe, religię czy niepełnosprawność. W myśl nowelizacji do niemieckiego Kodeksu karnego wprowadzony zostanie nowy rodzaj czynu karalnego – zniewaga o znamionach podżegania do nienawiści ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, wyznawana religię orientację seksualną lub niepełnosprawność.

- „W praktyce oznacza to, że karalne będzie wysyłanie np. listów, wiadomości tekstowych czy mejli, znieważających grupy narodowe, religijne, mniejszości seksualne czy osoby niepełnosprawne. Według dotychczasowych przepisów nie jest to przestępstwo podżegania do nienawiści, bo zniewaga nie jest wyrażona publicznie. Nie jest to także zwykłe znieważenie, bo nie kieruje się przeciwko konkretnej osobie. Dlatego potrzebny jest nowy paragraf w kodeksie karnym”

- wyjaśnia niemiecka minister sprawiedliwości Christine Lambrecht, cytowana przez portal dw.com.

Minister wskazała, że tego typu nienawistne wiadomości są w Niemczech często kierowane do członków społeczności żydowskiej i muzułmańskiej. Nowelizacja ma zagwarantować osobom dotkniętym takimi atakami ochronę.

kak/dw.com