Nie matura lecz chęć szczera zrobi z Ciebie terrorystę! - zdjęcie
07.08.16, 18:30

Nie matura lecz chęć szczera zrobi z Ciebie terrorystę!

Ogłaszając w lipcu 2016 r. wyniki egzaminów maturalnych, prasa Autonomii Palestyńskiej (AP) opublikowała artykuły o uczniach liceów, którzy zginęli w tym roku szkolnym dokonując ataków nożowniczych na Izraelczykach i dlatego nigdy nie zdobędą dyplomu maturalnego.

Artykuły wychwalały męczeństwo nastolatków, opierając się na grze słów, jako że arabskie słowo „szahada” znaczy zarówno „dyplom”, jak i „męczeństwo”. Wiodący artykuł w oficjalnej gazecie AP, „Al-Hayat Al-Jadida”, wymienia 16 uczniów palestyńskich, którzy nie mogli przystąpić do egzaminów końcowych, ale „zdali trudny test ginąc jako męczennicy za ojczyznę” ze znakomitymi wynikami. Gazeta pisze dalej, że „Śmierć męczeńska jest drogą do doskonałości i wyższości”.

Na liście znajduje się 16-letni Ahmad Abu Al-Rab, który uczestniczył w zamachu 3 lutego z bronią palną i nożem przy Bramie Damasceńskiej na Starym Mieście w Jerozolimie, w którym zginęła izraelska dziewczyna służąca w Straży Granicznej; są też Labib ‚Aazem i Muhammad Zaghlawan, obaj 17-letni, którzy 2 marca dokonali zamachu nożowego w Har Bracha, raniąc dwóch żołnierzy izraelskich.

Artykuły w gazetach AP chwaliły zmarłych uczniów, nazywając ich źródłem dumy dla ich rodzin i dla całego ludu palestyńskiego. Przytaczały pochwały dla nich i wyrazy tęsknoty krewnych i przyjaciół i pisały o nastoletnich zamachowcach jako uczynionych męczennikami przez „kule okupanta”, pomijając jakiekolwiek wzmianki o zamachach, jakich dokonali.

I tak, na przykład, artykuł na pierwszej stronie „Al-Hayat Al-Jadida” stwierdza: „We wczorajszym ogłoszeniu ogólnych wyników egzaminu maturalnego nie zabrakło miejsca dla 16 uczniów. Jest tak mimo faktu, że kule okupanta zakończyły ich życie i nie pozwoliły na uczestnictwo w egzaminach końcowych, jako że zostali męczennikami w Raju. Szesnaścioro uczniów z powodzeniem zdało trudny test umierania jako męczennicy za ojczyznę, ponieważ śmierć męczeńska jest drogą do doskonałości i wyższości.

Gazeta AP, „Al-Ayyam” także cytuje przyjaciół i krewnych zamachowców i podobnie jak „Al-Hayat Al-Jadida” dostarcza wybiórczej narracji, pomijającej wzmiankę o zamachach, jakich dokonali lub o ofiarach tych zamachów. Artykuł zaczyna się od stwierdzenia: „Ali Zaghlawan, brat męczennika Muhammada Zaghlawana (który dokonał zamachu 2 marca 2016 w Har Bracha), ze wsi Kariout pod Nablusem, który padł jako męczennik od kul okupanta koło osiedla Eli na drodze Nablus-Ramallah, czekał od rana na publikację wyników egzaminów końcowych liceum, żeby pogratulować przyjaciołom brata. Nazwisko Muhammada powinno było być wśród nich, szczególnie dlatego, że znany był z doskonałości i pracowitości…”

Artykuł cytuje także słowa przyjaciela nieżyjącego ucznia, Ahmada Abu Al-Raba, który uczestniczył w zamachu przy Bramie Damasceńskiej, opisującego go jako „uczynionego męczennikiem przez kule żołnierzy okupanta na schodach Bramy Damasceńskiej w Jerozolimie”.

Godny zauważenia artykuł o wynikach końcowych, opublikowany przez palestyńską agencję informacyjną WAFA, skupił się na wyróżnionych uczniach, którzy powiedzieli, że zadedykowali swój sukces męczennikom ludu palestyńskiego. Muhammad Abu Nahla, wyróżniony uczeń linii inżynierskiej, zadedykował swój sukces męczennikowi ‚Adnanowi Al-Maszniemu, zabitemu podczas próby zamachu nożowniczego. Abu Nahla powiedział: „Dedykuję mój sukces kierownictwu palestyńskiemu i jego przywódcy, prezydentowi Mahmoudowi Abbasowi; rodzinie edukacyjnej i pedagogicznej; mojej rodzinie i naszemu ludowi, a szczególnie mojemu przyjacielowi, 17-letniemu męczennikowi ‚Adnanowi ‚Aaid Hamed Al-Maszni Al-Halaika, z miasta Al-Szajouch, który został męczennikiem na skrzyżowaniu Beit ‚Einun na wschód od Hebronu 12 stycznia 2016 r. Jakże pragnę, by mógł dzisiaj święcić swój sukces – ale kule okupanta ukradły go, odmawiając nam i jego rodzicom tej radości. Wszyscy jednak jesteśmy dumni z męczeńskiej śmierci, jaką osiągnął”.

Członek komitetu wykonawczego OWP, Ahmed Al-Madżdalani, także wspomniał uczniów-męczenników: „W tych chwilach czujemy nieobecność szesnaściorga uczniów, męczenników, którzy powinni byli zdawać maturę, ale do czego nie dopuściły pełne przemocy i agresji siły okupacyjne, które odmówiły radości ich rodzinom”.

za: euroislam.pl