12.03.18, 10:00

Nie dostrzegamy nic ponad to, co sami chcemy zobaczyć

Jezus: „ Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...''.

Nie dostrzegamy nic ponadto, co sami chcemy zobaczyć.

W żądaniu znaków jesteśmy tacy, jak ci, którzy podążali za Jezusem.

Mówimy „oni jedli chleb i ryby, które Jezus rozmnożył”.

W sakramencie Eucharystii dostajemy Boga samego.

W konfesjonale Bóg przywraca zdrowie naszej duszy.

Czas Wielkiego Postu jest czasem dostrzegania wielu cudów Miłosiernego Boga.

Ks. Ryszard Jabłoński/facebook