Nic nie pomogą 'czarne protesty'! Ponad 70 procent Polaków za pełną ochroną życia - zdjęcie
21.04.17, 13:12pixabay, domena publiczna, CC0

Nic nie pomogą 'czarne protesty'! Ponad 70 procent Polaków za pełną ochroną życia

Z przeprowadzonego na zlecenie Ordo Iuris sondażu CBOS wynika, że ponad 70% Polaków popiera pełną ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

Badanie było przeprowadzone w okresie od 30 marca do 6 kwietnia 2017 roku. Respondentom zadano pytanie: „Czy popiera Pani/Pan pełną ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia?". Aż 71,6 % ankietowanych opowiedziało na nie w sposób twierdzący, z czego 40,7 % wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak". W przeprowadzonym w analogicznym okresie ubiegłego roku badaniu CBOS  66 % respondentów stwierdziło, że zgadza się z opinią, że „zawsze i niezależnie od okoliczności, ludzkie życie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci".

Wyniki pokazują, że- wbrew opinii środowisk proaborcyjnych- poparcie Polaków dla pełnej ochrony życia nie zmalało. Wręcz przeciwnie, stale utrzymuje się na wysokim poziomie. 

Badanie zrealizowano metodą bezpośredniego wywiadu ankieterskiego wspomaganego komputerowo, na reprezentatywnej próbie 1075 pełnoletnich obywateli Polski.

yenn/Ordo Iuris, Telewizja Republika, Fronda.pl