Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzył zażalenie Reduty Dobrego Imienia wobec działań prokuratury w sprawie jednej z okładek tygodnika "Newsweek Polska".

Na początku tego roku Reduta złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z publikacją przez tygodnik Tomasza Lisa okładki przedstawiającej rozbite godło Rzeczpospolitej Polskiej.

"Złożyliśmy zawiadomienie, ponieważ wykorzystane zdjęcie nie było edytorską przeróbką graficzną. Naszym zdaniem do celów sesji zdjęciowej zostało zakupione godło Rzeczypospolitej, a następnie celowo je rozbito. Takie działanie jest niemoralne, nieetyczne i obrażające nasz Naród"– powiedział w rozmowie z TVP Info Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia.

Choć prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie, to jednak umorzyła postępowanie. Uzasadnienia decyzji nie przedstawiła, informując jedynie o wydaniu postanowienia o umorzeniu. Reduta Dobrego Imienia złożyła zażalenie na to postanowienie prokuratury, która z kolei odmówiła jego przyjęcia. Wydała natomiast zarządzenie, w  którym pada stwierdzenie, że organizacja nie jest podmiotem uprawnionym do składania wniosku o wszczęcie postępowania.  Reduta Dobrego Imienia złożyłą więc zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zostało ono rozpatrzone dziś przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który uznał zażalenie za zasadne. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał m.in, że "w obowiązującym stanie prawnym pojęcie narodu ma charakter normatywny i obejmuje wszystkich obywateli RP. Nie można wykluczyć, iż przy przestępstwach z art. 133 kk lub 137 kk pokrzywdzonymi są obywatele, w tym ci zrzeszeni wokół grup społecznych/instytucji".

Orzeczenie sądu nakazuje przyjęcie złożonego zażalenia jako pochodzącego od pokrzywdzonego, czyli podmiotu, którego interes może być naruszony przez przestępstwo z art. 133 kk oraz art. 137 kk. Pod wskazanymi paragrafami kryje się znieważenie narodu oraz godła i barw narodowych.

JJ/RDI, TVP Info, Fronda.pl