Nawrócenie Żydów będzie znakiem paruzji - zdjęcie
27.11.20, 09:30Fot. via Pixabay

Nawrócenie Żydów będzie znakiem paruzji

37

Mimo, iż czas paruzji jest nam nieznany, Bóg daje ludziom pewne znaki, które mają pomóc chrześcijanom przygotować się na powtórne przyjście Jezusa. Ma to pomóc tym, którzy nie żyją w gotowości. Chodzi tu mianowicie o pewne wydarzenia, które muszą się dopełnić przed paruzją:

-> nawrócenie Izraela
-> powszechne głoszenie Ewangelii
-> ogólne zaburzenia
-> zamieszanie i nieład w Kościele
-> pojawienie się antychrysta

1) Nawrócenie Izraela
Nieposłuszeństwo Żydów poprzez odrzucenie przez nich Ewangelii, otworzyło drogę do rozprzestrzeniania się jej wśród pogan. Ale jeszcze przed paruzją ma nastąpić nawrócenie Izraela. My jako chrześcijanie powinniśmy się modlić, aby Izrael spełnił rolę jaką Bóg ma w swoich planach. Według niektórych liczba pogan nie osiągnęła jeszcze zamierzonej przez Boga liczby; mimo to, być może, epoka nawracania pogan dobiegła końca i Bóg rozpoczyna przygotowanie znaczących wydarzeń dotyczących Izraela.

2) Powszechne głoszenie Ewangelii
Jezus mówił: "A ta Ewangelia (...) będzie głoszona po całej ziemi (...) i wtedy nastąpi koniec." (Mt 24,14)
Ciężko stwierdzić czy Ewangelia jest głoszona wszystkim narodom, wprawdzie kiedyś była głoszona w państwach komunistycznych, ale teraz już tak nie jest. Podobnie jest z Afryką, kiedyś była chrześcijańska, a teraz jest muzułmańska. Chiny były krajem wielu misji, a teraz mało kto słyszał o Ewangelii Jezusa. Statystyki jednak mówią, że wzrost chrześcijaństwa w Afryce przez wiek wzrósł o 2000 razy (50.000->100.000.000). Ośrodek misyjny oblicza, że ok. 2 miliardów ludzi nie są objęte Ewangelizacją (m.in. grupy etniczne, plemiona). Można, za to śmiało stwierdzić, że nastąpił wielki wzrost głoszenia Ewangelii, od czasu urodzenia Jezusa, ale nie da się stwierdzić czy wszyscy ludzie ją usłyszeli. Wiele osób uważa, że można użyć środków masowego przekazu do przekazania prawdy Ewangelizacyjnej. Powinniśmy uważać, ponieważ istnieje walka duchowa o użycie mass-medii w dobrym celu dla chwały Bożej i złym.

3) Ogólne zaburzenia
"Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienie ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początek boleści." (Mt 24,6-8)


W powyższym fragmencie św. Mateusza piszę, iż wśród narodów wystąpi niezgoda. Ziemie nawiedzą liczne klęski naturalne, oraz rozpocznie się "ucisk" chrześcijan. Wśród zamętu, który ma wybuchnąć, my jako chrześcijanie mamy zrozumieć sytuację, która wiedzie do bliskości z Bogiem, a nie rozpaczać i bać się. Wiek buntu przeciw Bogu przeminie. Powstanie "nowa ziemia i nowe niebo" bez smutku, grzechu i śmierci. Jezus zwraca się do chrześcijan słowami: "A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie." (Łk 21,28)


Po okresie wielkiego "ucisku" wzmożonym nieszczęściami, nastąpi paruzja: "Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą." (Mt 24,29-30)

4) Zamieszanie i nieład w kościele
"Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić." (Mt 24,9-10)


Nastąpi zamęt w kościele, czas nieposłuszeństwa. Narody mają się zwrócić przeciwko chrześcijanom, porozumieją się i będą ich uciskać, wtedy to właśnie ma się ukazać prawdziwa więź i wartość zaangażowania między chrześcijanami. Niektórzy chrześcijanie ulegną prowokacją i będą się wzajemnie zdradzać wobec władz świeckich.


"Brat wyda brata na śmierć i ojciec swoje dziecko; powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią." (Mk 13,12) "(..) A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu." (Mt 24,12)


Mają również pojawić się fałszywi prorocy i mesjasze, którzy będą głosić Ewangelię niezgodną z prawowiernym Chrześcijaństwem, uwodząc słabych i niestałych w wierze: "(...) Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? (...) Strzęście się, (...) wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą (...) działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić." [admin: poznacie ich po ich owocach] (Czyt. Mt 24,3-5; 24-26) "Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów." (1 TM 4,1) "(...) w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy (...)" (2 Tm 3,1-5,8)


Wielu ludzi odstąpi od wiary, poprzez fałszywych proroków i mesjaszy. "W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa (...), prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumienie, ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech Was w żaden sposób nic nie zwodzi, [bo dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia." (2 Tes 2, 1-3)
Bóg stawia nam pytanie: "Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi gdy przyjdzie?" (Łk 18,8)

5) Pojawienie się antychrysta (syna zatracenia, człowieka grzechu)

Jednym z ostatnich etapów końca świata ma być pojawienie się antychrysta. Rola antychrysty to przekręcanie istoty ewangelizacyjnego orędzia. Antychryst, fałszywi prorocy i nauczyciele mają wywodzić się z chrześcijańskich Kościołów.


Jednym z głównych cech po którym poznamy antychrysta, to jego zaprzeczenia, że Jezus jest prawdziwym Synem Bożym, Zbawcą i Panem, Chrystusem.


Drugą cechą fałszywej nauki jest zaprzeczenie, że aby wejść w przyjaźń z Bogiem Ojcem, trzeba iść do Niego przez Jezusa. Fałszywi prorocy, nauczyciele i antychryst, twierdzą, iż Jezus nie gra zasadniczej roli w planie Bożym.


"Umiłowanie, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta (...)" (czyt. 1 J 4,1-5)


"Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: 'Niech Jezus będzie przeklęty!' Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: 'Panem jest Jezus'" (1 Kor 12,3)


Celem powyższych wersetów jest ostrzeżenie przed postępowaniem antychrysta, który będzie podważał tak oczywiste, podstawowe prawdy chrześcijańskie. Zawszę znajdą się nauczyciele głoszący, iż Jezus nie jest Panem, ale ma nastąpić czas w którym nieokiełznana potęga Szatana skoncentruje się w jednym punkcie, możliwe że w jednym człowieku.


Antychryst będzie się starał ustawić siebie na miejscu Boga. Jego przyjście mają poprzedzić fałszywe znaki, cuda i zwodzenie, w celu odsunięcia ludzi od Boga. W czasie zgrozy ludzie rozpaczliwie szukają postaci zbawcy, takie sytuacje mają wykorzystać diabelskie postacie "nawiedzeni zbawcy". Pismo Święte sporo nam mówi o zwodniczych mesjaszach, aby chrześcijanie mogli ich rozpoznać i odeprzeć.


Na końcu świata, gdy Szatan ujawni się w pełni przyjdzie Jezus, by go zniszczyć, przez swe słowo, Ducha i wszechwładną obecność. Pamiętajmy, że Jezus wie, że jesteśmy słabi i nie pozwoli na cierpienie przewyższające nasze siły.


Najważniejszą rzecz, jaką mają czynić chrześcijanie kontemplujący powrót Chrystusa, to wieść takie życie, które umożliwi im "nabrać ducha" i podnieść głowy "ponieważ zbliża się odkupienie." (por. Łk 21, 28)


"Dlatego przypasawszy biodra waszego umysłu [bądźcie] trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa." (1 P 1,13)

Autor: Adrian Kalinowski/Trol
 

Komentarze (37):

Anonim2020.12.5 17:39
Znów to idiotyczne słowo " paruzja " . Ale Żydzi lubią posługiwać się niepolskimi słowami . Chcą zaimponować swą rzekomą inteligencją . Komu ? Obnażają jedynie swoją głupotę . A przechodzenie Żydów na Katolicyzm już się dzieje . Co najmniej od 100 lat . Paruzjanie nie zauważyli ? Nie dziwię się . To niezwykle ograniczone istoty . Trzy czwarte biskupów polskich to Żydzi , w Watykanie też jest ich pełno . Katoliccy parlamentarzyści w Polsce to przeważnie Żydzi . A więc ta wasza " fuzja " już trwa od parco tafna .
Anonim2020.12.5 17:41
A , i jeszcze . Prawie połowa Katolików w Polsce to Żydzi .
Anonim2020.12.5 17:46
Co za durnie . Nawet nie wiedzą tego , że słowo Żyd określa narodowość a nie wyznanie . Na zdjęciu pokazali wyznawcę Judaizmu z jarmułką bo chcieli mi pokazać jak wygląda Żyd . Ja wiem jak wygląda . Ten człowiek z jarmułką prawdopodobnie jest Żydem a nie na pewno .
Grammar nazi2020.11.30 17:35
Weźcie sobie jakiegoś korektora zatrudnijcie, błąd na błędzie.
katolicka deratyzacja Polski2020.11.30 10:10
Bardzo przepraszam za tego bydlaka, który bezczelnie pod moim nickiem wypisuje chamskie, jadowite bzdury. To takich jak on prymitywów dotyczy deratyzacja Polski. Nieważne, czy katolicka czy nie - ważne, żeby usunąć takich degeneratów.
Anonim2020.12.5 17:27
Ten dewiant grasuje pod wieloma nickami . Nie jest wykluczone , że z polecenia Frondy gdy porusza się niewygodny dlań temat . Pozbądź się nicka . W końcu ważne jest to co piszesz a nie kto pisze .
Skrzypek na dachu2020.11.28 13:30
Polska i Izrael powinni teraz zyc w zgodzie i wzajemnym szacunku bo Pan Jezus to Zbawiciel i Mesjaz Najprawdziwszy .
Skrzypek na dachu2020.11.28 13:23
Pan Jezus dal nam wolnosc ale Rzad przez nielegalny lockdown chce to nam odebrac na zawsze .
katolicka deratyzacja Polski2020.11.27 18:13
Komunisci nie maja duszy.
katolicka deratyzacja Polski2020.11.27 18:13
Prymitywna glupota komunistow jest wrecz poczciwa.
Nowok2020.11.27 14:13
Ecie pecie -nigdy nie bedzie armagedonu
Marian2020.11.27 13:17
Wierzysz żydzie że Pan Jezus podzielił dwoma chlebami i pięcioma rybami 5 tys.ludzi? Że podzielił to wierzę ale żeby oni się najedli to nie wierzę. Takie będzie ich nawrócenie.
Włodek2020.11.27 13:14
To chyba jeszcze trochę poczekamy na paruzję.
Nie chowajcie się za "Trolem" Bodakowski2020.11.27 13:06
Wasze charakterystyczne błędy w obsłudze edytora są jak głos wołającego na pustyni.
jle_ffm2020.11.27 12:46
Najgorsze na tym portalu jest pomieszanie sacrum z profanum. Z jednej strony mocno tendencyjne i wpierajace/broniące pisowskiej włądzy artykuły (która nota bene to niewiele ma wspónego z prawdziwycm chrześcijaństwem, jeśli już to takim fałszywym na pokaz), oraz broniące tej władzy choćby nie wiem jakiego świństwa się dopuściła. A z drugiej strony artykuły o wierze, Bogu, świętych (czasem całkiem ciekawe ) albo znowu takie umoralniające i piętnujące ale zawsze tę drugą stronę sporu . Jedno z drugim nie gra zupełnie i jest wielką hipokryzją.
Faustyna2020.11.27 13:04
Pokazywane jest szerokie spektrum zagadnień, od sacrum po profanum, przecież my Katolicy śledzący ten portal, nie jesteśmy osobami konsekrowanymi a tylko osobami wierzącymi (oprócz stałych prowokatorów).
STEFAN2020.12.1 8:26
Dokąd będą wciskać nam ciemnotę? Bajki w które już dzieci nie chcą wierzyć,prorocy rozmawiający z Bogiem-w jakim języku?Po polsku?Cudowne uzdrowienia za pomocą modlitwy-bzdura.Wymyślone bajki aby omamić głupich ludzi a ciemnogród wierzy i jeszcze płaci oszustom za te wymyślone podania i straszenie końcem świata Antychrystem
Diabeł i Antychryst2020.11.27 11:47
PANEM JEST JEZUS i Bóg Ojciec , ale nie naszym - mówiąc że naszym kłamalibyśmy.
matis892020.11.27 11:40
Wszystko już było — rzekł Ben Akiba. A jak nie było, zdarzy się chyba.
NIECH BĘDZIE BŁOGOSŁAWIONY JEZUS CHRYSTUS I MARYJA2020.11.27 11:38
Antychryst: Jeśli ktoś szantażuje mnie tym, że gdy zostanę uderzony mam się nie bronić bo w niebie jest jakiś ojciec który będzie mi to wyrzucał grożąc torturami, to ja w tym widzę typowy babski szantaż miłości. (Jan 15;1 On jest prawdziwym krzewem winnym.)
a może najpierw wyjadą2020.11.27 11:21
do Ojczyzny
Natalja Siwiec2020.11.27 11:18
Najpierw Polacy nawrócą się na Ateizm.
Faustyna2020.11.27 13:07
Jak można się "nawrócić" na ateizm ? to nielogiczne.
ceramik2020.11.27 11:17
My ludzie, mamy się modlić, aby izrael spełnił rolę jaką Bóg ma w swoich planach? A czyj to problem? Przecież żydzi, to plemię wybrane przez Złego, jak mów Jezus i św. Jan. 8 43 Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. 44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 45 A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. Jahwe rozkazuje, aby żydzi podbijali sąsiednie ludy w krwawych wojnach zabijając mieszkańców i zajmując ich terytorium.
Natalja Siwiec2020.11.27 11:19
Żydzi to naród wybrany przez katolickiego Boga. Z tego plemienia wywodzą się wszyscy religijni przywódcy w Starym Testamencie oraz Maryja i Jezus (żeby nie było wątpliwości w myśl tradycji obrzezany, a całe mnóstwo jego napletków stanowi dziś święte relikwie).
Faustyna2020.11.27 13:16
Oj Natalko, jak zwykle wszystko mieszasz. Nie ma coś takiego jak "katolicki Bóg" jest tylko JEDEN Bóg stwórca nieba i ziemi, całego wszechświata. Natomiast początek kościoła to 2020 lat. Ty w swojej "mądrości" nie wiesz, że kalendarz ten obecny liczony jest od narodzin Chrystusa...., mimo woli ateistko musisz się z tym pogodzić
co na to rabin Schuldrich2020.11.27 10:33
czy już się nawrócił
julek2020.11.27 10:31
Nie bedzie nawrocenia zydow juz nigdy dzieki wojtyle ktory jako pierwszy papec powiedzial ze oni nie sa poganami ktorych trzeba nawracac tylko sa starszymi bracmi w wierze ta sa owoce pontyfikatu wojtyly
xyz1232020.11.27 10:39
tlumacze i objasniam: starsi bracia w wierze => sekta chrzescijanska zaiwanila pomysl na biznes od sekty zydowskiej, a sekta zydowska od Sumerow :))).
znam Żyda który sobie z powrotem przyszył napletek2020.11.27 10:09
a myckę podarował do muzeum
A ja znam katolika któremu amputowana noga2020.11.27 13:08
odrosła na plecach.
Żydokomuna podzieliła się2020.11.27 10:07
Żydzi masowo przechodzą na katolicyzm (Mesjasz już był) - a komuniści wracają do czasów Lenina i Stalina
Anonimimus2020.11.27 9:59
Jest piątek - jest bajeczka. Równie nieprawdopodobna jak inne religijne bzdury.
Anonim2020.11.27 9:58
Oderwanie katolstwa od rzeczywistości pogłębia się dramatycznie.
katolicka deratyzacja Polski2020.11.27 18:11
Glupota i podlosc komunistow po prostu rozsmiesza.
antykomuch2020.11.30 10:10
Co ma podłość i głupota komunistów do podłości i głupoty katoli? poza tym że ci drudzy historycznie są większymi zbrodniarzami ..
Anonim2020.11.27 9:53
Chrystus powiedział, błogosławieni ci, którzy nie widzieli a uwierzyli. Potem podał jeszcze kilka innych cech zabezpieczających przed szatańskim uwiedzeniem.