Prorok Izajasz to najważniejszy prorok Starego Testamentu, zapowiadający narodziny Pana Jezusa Chrystusa. Dla pobożnych chrześcijan, świadomych historycznej wiarygodności Biblii, nigdy nie ulegało wątpliwości, że Izajasz żył i głosił naprawdę. Ateistyczni naukowcy sądzili jednak inaczej i przekonywali, że Izajasz to tylko wymysł ,,autorów Biblii''. Teraz muszą się tłumaczyć i przepraszać, bo właśnie znaleziono materialny dowód, że Izajasz żył naprawdę.


Izajasz miał urodzić się około roku 765, umrzeć około roku 701 przed Chrystusem. Jak mówi Biblia, był arystokratą i bliskim doradcą krolów Achaza oraz Ezechiasza. Naukowcy pracujący w Izraelu przy wykopaliskach odnaleźli właśnie glinianą pieczęć, na której napisane jest ,,Izajasz'' - a prawdopodobnie ,,prorok Izajasz''. Pieczęć datowana jest na VIII wiek przed Chrystusem - i znaleziono ją tylko trzy metry od miejsca, w którym w roku 2015 odnaleziono bullę króla Ezechiasza, któremu Izajasz doradzał.


Odkryć tych dokonano na wzgórzu Ofel w południowo-wschodniej Jerozolimie, prawdopodobnie było tam w czasach Izajasza/Ezechiasza wysypisko. To także na tym wzgórzu znajdowały się prawdopodobnie pałace królewskie w czasie izraelskiej monarchii.


Naukowcy nie są pewni, że pieczęć należała właśnie do biblijnego proroka Izajasza - ale uważają, że to najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie. Nie ma jednej litery w słowie, które odczytuje się jako ,,prorok'' - niewykluczone, że było tam inne imię, np. ,,Navi''. Jednak według naukowców ,,to, że była tak blisko pieczęci królewskiej, oraz że takie pieczęcie posiadały wyłącznie osoby o wysokim statusie w królestwie [Izraela], czyni tę teorię niezwykle wiarygodną, iż [pieczęć] naprawdę należała do proroka'', jak przekonuje Eilat Mazar z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.


Co ciekawe, na odwrocie pieczęci zachował się odcisk palca. Jak dodaje Mazar, może być to odcisk palca samego proroka Izajasza.

mod/nationalgeographic.com