Nasz wkład w V4. Polska obejmuje dziś prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej - zdjęcie
01.07.16, 16:35

Nasz wkład w V4. Polska obejmuje dziś prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej

 1 lipca Polska obejmuje roczne przewodnictwo Grupy Wyszehradzkiej (V4), najważniejszego ugrupowania współpracy regionalnej w Europie Środkowej. "Nasze działania będą koncentrowały się na wzmacnianiu współpracy na rzecz wspólnego bezpieczeństwa. Pod polskim przewodnictwem Grupa będzie intensywnie działać na rzecz implementacji postanowień warszawskiego Szczytu NATO" – napisano w komunikacie polskiego MSZ.

Polska podczas swojego przewodnictwa chce zabiegać, aby głos V4 był dobrze słyszany w Unii i mógł pozytywnie przyczyniać się do wypracowania dobrych rozwiązań dla Europy, tak aby zapewnić większe wsparcie Europejczyków dla procesów integracyjnych.

Współpraca wyszehradzka może stanowić skuteczną inspirację dla współdziałania państw całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej obejmującego obszar między Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym. W trakcie przewodnictwa Polska będzie intensyfikować współpracę V4 w tym obszarze. Obejmować ona będzie kwestie współpracy politycznej, ale również skierowanej na wzmacnianie spójności regionu poprzez budowę infrastruktury energetycznej oraz transportowej.

JJ/Telewizja Republika