Nagłe zawroty głowy? To może być guz mózgu - zdjęcie
05.10.17, 11:45fot. Sasha Wolff, lic. CC BY-SA 2.0 via Wikipedia, zdj. edyt.

Nagłe zawroty głowy? To może być guz mózgu

Ból głowy to najczęściej spotykany objaw ogólny. Ból głowy narasta wraz ze wzrostem ciśnienia śródczaszkowego, który jest częstym powikłaniem, szczególnie nowotworów móżdżku, blokujących przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego. Objawy wzrostu ciśnienia śródczaszkowego rozwijają się zwykle stopniowo, wraz ze wzrostem guza mózgu. Z czasem dołączać mogą: nudności i wymioty, zaburzenia psychiczne, problemy z pamięcią, zaburzenia równowagi, zaburzenia świadomości, zaburzenia snu, pacjent staje się bardziej aktywny lub wycofany, a na dnie oczu widać tzw. tarczę zastoinową, która może powodować zaburzenia widzenia – pacjenci często skarżą się, że widzą „jak przez mgłę”.

OBJAWY OBJAWY GUZA MÓZGU – WEDŁUG LOKALIZACJI NOWOTWORU

Każda z półkul dzieli się na 4 płaty : CZOŁOWY ( lobus frontalis) CIEMIENIOWY (lobus temporalis ) SKRONIOWY ( lobus parietalis)i  POTYLICZNY (lobus occipitalis )

PŁAT CZOŁOWY – odpowiedzialny jest przede wszystkim za działanie, ze względu na umiejscowienie w nim kory motorycznej. Współdziała ściśle z okolicą czuciową. Są w nim również ośrodki pisania, kojarzenia, oraz analiza i kontrola stanów emocjonalnych. Objawy guza mózgu, który zlokalizowany jest w płacie czołowym będą związane z naruszeniem funkcji, za które odpowiada płat czołowy.

PŁAT SKRONIOWY – znajduje się w nim kora słuchowa, a także ośrodki węchowe. W nim dokonuje się analiza i synteza doznań słuchowych. Przy uszkodzeniu tego pola dźwięki są słyszane, ale nie rozpoznawane.

PŁAT CIEMIENIOWY – w tym płacie przeważają komórki czuciowe, choć znajdują się też ruchowe. Do okolic tych dochodzą sygnały czucia powierzchniowego skórnego (dotyku, bólu, temperatury itp.) oraz pewne odmiany sygnałów wewnętrznych, jak zmiana napięcia mięśni, sygnalizująca zmianę położenia ciała. Poszczególne części płata ciemieniowego są odpowiedzialne m.in. za czucie dotyku, temperatury, bólu, orientację przestrzenną, modelowanie relacji przestrzennych ruchów palców, integrację ruchu i wzroku w jedno wrażenie, rozumienie języka symbolicznego, pojęć abstrakcyjnych, geometrycznych.

PŁAT POTYLICZNY – ośrodki wzroku, analiza koloru, ruchu, kształtu, głębi, skojarzenia wzrokowe, ocena, decyduje czy wrażenie jest analizowane i jaki jest jego priorytet. Symptomy i objawy guza mózgu mogą być związane z lokalizacją i płatem w którym nowotwór występuje.

WYKRYWANIE

Każdy nowotwór wykryty we wczesnej fazie jest łatwiejszy do leczenia. Także w przypadku guzów mózgu bardzo ważna jest wczesna diagnostyka. Do ich wykrywania służą badania obrazowe: tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (MR). Wprowadzenie do praktyki klinicznej tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w istotny sposób zwiększyło możliwości wczesnego, nieinwazyjnego wykrywania guzów mózgu. Czułość metod diagnostycznych, wynikająca przede wszystkim z coraz wyższej rozdzielczości obrazowania – zarówno liniowej, jak i kontrastowej – pozwala na zauważenie coraz mniejszych zmian w mózgu. Za najbardziej dokładne badanie mózgu uważa się badanie metodą rezonansu magnetycznego, które nie tylko pomaga w planowaniu rozległości resekcji guza mózgu, ale także, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, umożliwia wykonanie biopsji lub operacji pod kontrolą rezonansu.

LECZENIE

Najlepszą metodą jest całkowita resekcja guza, jednak nie u każdego pacjenta możliwe jest jej przeprowadzenie. W sytuacjach gdy leży on nazbyt głęboko lub nacieka na okoliczne tkanki, ryzyko powikłań po operacji byłoby zbyt wysokie. 

W sytuacjach gdy nieoperacyjny guz rośnie wykorzystywane są jeszcze inne znane metody leczenia.

  1. Radioterapia – w przypadku wielu nowotworów w obrębie mózgu wykazuje pozytywne działanie i powoduje zahamowanie wzrostu lub ich zmniejszenie. Sprawdza się również jako rodzaj leczenia uzupełniającego po operacjach.
  2. Chemioterapia – zmiany w mózgu wykazują dość wysoki poziom chemioodporności, stąd jej wykorzystanie nie jest powszechne. Dawki jakie musiałby otrzymać pacjent mogłyby znacząco pogorszyć jego stan ogólny. Chemioterapia sprawdza się jednak w leczeniu skojarzonym z radioterapią, jako jej wspomaganie oraz jako forma leczenia paliatywnego.
  3. Nóż gamma – ta nowoczesna metoda skupia swoje promieniowanie na zmianie i pozawala na oszczędzenie okolicznych tkanek. Jest niezwykle precyzyjna i pozwala nawet na całkowite wyleczenie u niektórych pacjentów. W Polsce leczenie z zastosowaniem tego urządzenia jest refundowane i odbywa się w ramach klinik chirurgii jednego dnia.
  4. Przyspieszacz liniowy – jego pojedyncza, prostolinijna wiązka promieniowania pozwala na skumulowanie działania w konkretnej lokalizacji.