Warunkiem demokracji jest wolność słowa i zgromadzeń. Niestety lewica, pseudo liberałowie, i wspierający ich Żydzi są zwolennikami odebrania wolności słowa i zgromadzę polskim patriotom, czyli powrotu do realiów PRL, w których to wyznaczeni przez sowietów komuniści, często Żydzi, terroryzowali Polaków.

Przykładem takiej antydemokratycznej postawy, dążeń do odebrania polskim patriotom wolności słowa i zgromadzeń jest list stowarzyszenia Orwata Rzeczpospolita, podpisany również przez naczelnego rabina Polski, skierowany do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

W swym liście sygnatariusze ordynarnie szkalują polskich patriotów, stwierdzając, że „w ostatnich latach obserwujemy coraz śmielszą aktywność organizacji i ugrupowań, które z nienawiści uczyniły narzędzie walki politycznej, a rocznice wydarzeń historycznych traktują jako kolejną okazję do nawoływania do przemocy, głoszenia haseł godzących w ludzką godność, prezentowania symboli zakazanych prawem”.

Tymi strasznymi organizacjami mają być organizujące patriotyczne obchody 1 sierpnia i 11 lipca takie organizacje patriotyczne jak „Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo – Radykalny, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości”.

Ordynarne antypolskie kłamstwo środowisk antypatriotycznych szkalujące takie organizacje jak „Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo – Radykalny, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości” polega na tym, że wbrew antypolskim kłamstwom, organizacje narodowe nie uczyniły z nienawiści narzędzia walki politycznej (to domena antyPiS i lewicy), nie wykorzystują rocznic wydarzeń historycznych jako kolejnych okazji „do nawoływania do przemocy, głoszenia haseł godzących w ludzką godność, prezentowania symboli zakazanych prawem” - takie działania są domeną nie narodowców, ale środowisk antypatriotycznych, lewicy i antyPiS, szerzących nienawiść: klasową do wyborców PiS, religijną nienawiść do katolików, i etniczną do Polaków.

Według sygnatariuszy antypatriotycznego listu „Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo – Radykalny, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości” mają działać „niezgodnie z polską Konstytucją, która zakazuje istnienia organizacji, odwołujących się do »totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu« i których »program lub działalność zakłada, lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową«.

W rzeczywistości to nie MW, ONR czy MarszNiepodległości działa niezgodnie z Konstytucją. To lewica i antyPiS pomimo wymachiwania Konstytucja i noszenia koszulek z tym napisem głosi sprzeczne z konstytucją antydemokratyczne hasła (Konstytucja głosi, że władza w Polsce należy do narodu, lewica i antyPiS głosi, że należy do UE, sądów czy elity). To nie ONR, MW, Marsz Niepodległości odwołują się do tradycji totalitarnych tylko antyPiS i lewica, bratając się z komunistami, anarchistami, czy wspierając faszystowska ze swej natury Unie Europejską (celem faszyzmu jest podporządkowanie wszystkich dziedzin życia biurokracji państwowej, i taką politykę właśnie prowadzi Unia Europejska) odwołują się do tradycji totalitarnych.

Sygnatariusze antypatriotycznego listu wyrazili kolejny raz swój sprzeciw wobec przyzwolenia na działalność MW, ONR, Marszu Niepodległości w przestrzeni publiczne. Przeciwników polskich patriotów bulwersuje to, że „1 sierpnia przez Warszawę przejdzie IX Marsz Powstania Warszawskiego, organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz Roty Marszu Niepodległości. Takie samo wydarzenie, w tym samym czasie i miejscu, organizuje Mazowiecka Brygada ONR. W roku ubiegłym na trasie tego marszu pojawiały się hasła „raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę”, „jeden pocisk, jeden Niemiec”, prezentowano symbole swastyki i krzyża celtyckiego, a ruch osób LGBT przyrównywano do totalitaryzmu”.

Brednie sygnatariuszy listy o swastykach na marszu narodowców spowodowane są zapewne tym, że to przedstawiciele ich środowiska prezentowali podczas innych swoich demonstracji antynarodowe transparenty, na których porównywali narodowców do nazistów ze swastykami. Komunistyczne korzenie współczesnego środowiska antypatriotycznego widać w ich awersji do haseł antykomunistycznych. Pretensje o hasła o Niemcach na marszu powstania warszawskiego to zaś aberracja umysłowa.

Oczywiście sygnatariusze antypatriotycznego listu (w tym i naczelny rabin Polski, który chyba zapomniał o tym, co można przeczytać o gejach w Torze) atak na polskich patriotów wykorzystali do wspierania tęczowej rewolucji i demoralizacji Polaków.

Według przeciwników polskiego patriotyzmu zeszłoroczny marsz powstania warszawskiego „odbył się kilka dni po I Marszu Równości w Białymstoku, na którym doszło do brutalnego ataku środowisk narodowych na uczestników pokojowej demonstracji. Po wydarzeniach tych głos zabrali powstańcy warszawscy, którzy wyrazili stanowczy sprzeciw wobec fali nienawiści i przemocy, wobec dzielenia ludzi na lepszych i gorszych. Przypomnieli, że w powstaniu walczyły również osoby LGBT”.

Warto wskazać, że manipulacją jest wiązanie warszawskiego marszu z wydarzeniami w innym mieście, i groteskowe głoszenie, że powstanie warszawskie miało na celu realizacje postulatów LGBT.

Warto przypomnieć, że samych żołnierzy NSZ (związanych z przedwojennym ONR) w Powstaniu Warszawskim walczyło 4,800. Żołnierzy nacjonalistów (gównie ze Stronnictwa Narodowego) scalonych z AK było dużo więcej. W roku 1942 Narodowa Organizacja Wojskowa, która tworzyła AK, liczyła sobie ponad 80.000 żołnierzy. Narodowe Siły Zbrojne liczyły 100.000 żołnierzy. A teraz jakieś odrażające indywidua odmawiają narodowcom nawiązującym do tradycji tych walczących z okupantami narodowych organizacji oddawać czci żołnierzom NOW AK i NSZ. I twierdzą, że tacy ludzie walczyli o postulaty LGBT.

Pod antypolskim listem podpisały się takie osoby jak: Krystyna Zachwatowicz – Wajda, Damian Wutke, Anna Jakubowska, Tomasz Prot, Anna Przedpełska – Trzeciakowska, Wanda Traczyk – Stawski, Maria Wiśniewsk, Monika Adamczyk, Joanna Auron-Górska, Bogdan Białek, Michał Bilewicz, Krzysztof Burnetko, Alina Cała, Michał Dadlez, Helena Datner, Wit Derkowski, Anna Dodziuk van Kooten, Konstanty Gebert, Jakub Gruszczyński, Marek Gumkowski, Krzysztof Hagemejer, Jan Hertrich-Woleński, Elżbieta Janicka, Zofia Jankiewicz, Krzysztof Kiciński, Hanna Kossowska, Sergiusz Kowalski, Henryk Kozłowski, Maria Kruczkowska, Ireneusz Krzemiński, Józef Lorski, Ewa Łuczyńska, Waldemar Piekarski, Krzysztof Podemski, Paula Sawicka, Michael Schudrich, Krzysztof Srebrny, Monika Sznajderman, Andrzej Titkow, Mikołaj Trzaska, Irena Wóycicka, Gwido Zlatkes, Andrzej Zozula.

Jan Bodakowski