Na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą - zdjęcie
29.06.21, 06:50Fot. via Wikipedia, CC 0

Na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą

5

PIERWSZE CZYTANIE

Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia

Dz 12, 1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W owych dniach król Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. Pojmawszy go, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie Paschy wydać go ludowi.

Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia.

Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy Piotra w bok, obudził go i powiedział: «Wstań szybko!» Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany.

«Przepasz się i włóż sandały!» – powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: «Narzuć płaszcz i chodź za mną!»

Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego.

Kiedy Piotr przyszedł do siebie, powiedział: «Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z rąk Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi».

Oto słowo Boże.

DRUGIE CZYTANIE

Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości

2 Tm 4, 6-9. 16-18

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:

Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.

Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa.

Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Mt 16, 13-19

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (5):

Lechu Keller! Obrażasz! vel"rebeliancie"2021.06.30 2:02
TY NAWET NIE WIESZ CO PISZESZ? JESTEŚ ŻAŁOSNYM CZŁOWIEKIEM! ..Przestań Boga obrażać!... Jak śmiesz tak pisać?! Co ty sobą prezentujesz!?...Nic!.. Tylko samo zło!... Znów cię ŚWIĘTOŚĆ bardzo boli i nie wytrzymujesz! .... Masz okropne wyrzuty sumienia!.. Próbujesz zagłuszyć, ale ci się to nie udaje..!. Przez te wyrzuty--- krzyczą krzywdzone przez ciebie dzieci..!... Lejesz jad nienawiści!... Na nic to! Tylko sobie tym szkodzisz, nie nam!... Aj, waj!.. To bez sensu! Jesteś opętanym człowiekiem! Jak tak można żyć! Przecież masz już, pedziu, ponad 70 lat!... Pomyśl o sobie!
rebeliant2021.06.29 14:40
Już go przemogły - niebo i piekło (pod Bogiem Jahwe) to dwa bieguny tego samego szamba.
berejczyk2021.06.29 11:23
"Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą." - kłamstwo nad kłamstwami!!!
Polak2021.06.29 7:24
I taka to była "trwała" opoka że już trzysta lat później sekciarze chrześcijańscy zniszczyli ten kościół zastępując go takim bardziej wygodnym do bogacenia się, ze zmienionymi przykazaniami.
Anonim2021.06.29 16:13
to sie nazywa qmać sojusz tronu z ołtarzem, najskuteczniejsze q-restwo jeżeli chodzi o kontrole rzekomo wolnego człowieka, a po drodze stosiki , niszczenie czarownic czarnych kotów synod trupi ,zniszczenie ameryki łacińskiej ,można więcej,ale przez 1700 lat tego dziecka kostka wielkiego ,było tego trochu