Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat - zdjęcie
17.05.21, 08:15Fot. Andreas Wahra via Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat

7

PIERWSZE CZYTANIE

Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie przyjmują chrzest

Dz 19, 1-8

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». «Jaki więc chrzest przyjęliście?» – zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa» – powiedział Paweł.

Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn.

Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Odwagi, Ja zwyciężyłem świat

J 16, 29-33

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Uczniowie rzekli do Jezusa: «Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś».

Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.

To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (7):

rebeliant2021.05.17 15:25
Najpierw go stworzył... później zwyciężył. I co zwyciężył i dalej jest ujnia ? A może to coś nie tak było z tym wszystkim? Może ludzie byli jednak wszechmogący, ale dali się namówić jakiemuś gnojowi na jeszcze większe cuda i się jej wyzbycie. Wówczas ten znalazł lukę do zasiania bezsensownego i błędnego koła.
Anonim2021.05.17 13:42
Trocha to dziwne bo dopiyro w 418 r. Augustyn stwierdzioł , że og Boga Ojca , Jego Syna Jezusa Chrystusa pochodzi jeszcze trzecio osoba .....Duch Świynty . Tak na soborze ustanowiono dogmat o Trójcy Świyntej . Pryndzy niy było w Piśmie Świyntej żodnej o tym wzmianki . A piyrsi apostołowie już o Nim wiedzieli ? Na 400 lot pryndzyj ? No , no , no . Znali tako terminologia .
chłopka2021.05.17 13:47
Niy wpisałach sie i wyskoczoł mi " Anonim " . No , niech bydzie , bo to tyż je jo .
I ani słowa, że mijał się z prawdą2021.05.17 11:16
obiecując, że wróci zanim przeminie obecne pokolenie?
chłopka2021.05.17 13:45
Pedzioł Jezus , że niedługo po nim bydzie panowoł Antychryst . I tak było .
Anonim.2021.05.17 10:22
Przypomina mi to Walęse.
rezbiarz2021.05.17 10:05
puste słowa. nic to nie znaczy. zwykłą manipulacja.