To najlepsze miejsce, by rozmawiać o tym, jak polska gospodarka może przezwyciężyć kryzys i jak może rozwijać się dalej. Tutaj też musi toczyć się dyskusja o perspektywach na przyszłość – o nowych inwestycjach i przełomowych innowacjach - powiedział Morawiecki na Kongresie 590.

Kongres 590 to coroczne wydarzenie gospodarcze, które skupia przedstawicieli polskiego biznesu, nauki, legislacji, polityki oraz gości zza granicy.

Zapowiedział wsparcie rządu dla wszystkich branży, które są niezbędne z perspektywy rozwoju kraju.

- W efektywnej gospodarce każdy sektor ma swoją rolę do wypełnienia. Rolą rządu jest stwarzanie optymalnych warunków do prowadzenia biznesu i do inwestowania, ale też wspieranie dziedzin bez których pomyślny rozwój kraju byłby niemożliwy - powiedział.

Morawiecki podkreślił także, ze Polska jest krajem z najniższym bezrobociem w całej UE. Według statystyk Eurostatu bezrobocie w Polsce wynosi 3,5 proc.

- Fundamentalnym zadaniem państwa – obok walki o życie i zdrowie obywateli – jest wspieranie firm i obrona miejsc pracy. Uratowaliśmy ponad pięć milionów miejsc pracy i dziś mamy najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej - powiedział premier.

- Jestem przekonany, że słowo „ożywienie” będzie towarzyszyło wszystkim uczestnikom kongresu, bo przecież wierzymy, że polska gospodarka już wkrótce odzyska wigor i powróci na ścieżkę wzrostu, po której kroczyła przed nadejściem pandemii - zakończył.

jkg/wpolityce