,,Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów'' - zdjęcie
02.02.20, 09:12

,,Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów''

7

Ml 3,1-4
Czytanie z Księgi proroka Malachiasza

To mówi Pan Bóg:

«Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie.

Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat starożytnych».
 
Hbr 2, 14-18
Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli.

Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu.

W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.
 
 
Łk 2,22-40
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego.

Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Komentarze (7):

Polak Ateista Dumny Gej2020.02.2 12:56
Halo panie psychaiatro! Tak słucham? Chrystusa widzę. Zapraszam na oddział :)
andrzejhahn32020.02.2 12:39
UWAGA...............JEST TO OSTRZEZENIE DLA WSZYSTKICH ROZUMNYCH LUDZI..............wystrzegajcie sie ciemnoty i zacofania poganskiej sekty katolickiej albowiem katolicyzm wypacza rozum i myslenie
Aleks....2020.02.2 21:15
Hahn ! UWAGA NA TEGO "....hahna 3 ! " Ostrzegamy przed tym PEDOFILEM ! Wielkokrotnie pisaliśmy o tym, ale do TAKIEGO, tempego człowieka, z zabetonowanym mózgiem nic nie dociera ! Widać, że to ty masz wypaczony umysł i myślenie! UWAGA DLA CIEBIE NA PRZYSZŁOŚĆ ! UWAGI PRZYJMUJEMY TYLKO OD MĄDRYCH LUDZI, A NIE OD CIEBIE ! NIC DOBNRE GO SOBĄ NIE PRZEDSTAWIASZ ! TAK TRUDNO CI TO POJĄĆ ??? NIE NAMÓWISZ NAS NA SWOJE SZAMBO ! SIEDŹ SOBIE SAM W NIM ! Przestań się w koncu, chłopie jeszcze bardziej ośmieszać ! Jesteś taki żałosny ! Stary chłop, a rozumek jak u małego 2-3 latka !
MB2020.02.2 23:26
chłopczyku strzelaj z armaty a nie z kapiszonów W ogóle twoje przesłanie mnie nie rusza. Utwierdziłeś mnie w mojej wierze. Nie chcę być zrzeraczem samego siebie tak jak ty. Uważasz się za rozumnego? Obiektywne zdanie ogółu tutaj czytających twoje marne kapiszony jest zupełnie inne. Jesteś w jakimś opentańczym transie Chciałbyś "lać" daleko a masz "obsikane" własne buty.
Tasman2020.02.2 11:48
Coś mi się zdaje, że ten artykulik to spełnienie koniecznej normy, aby Fronda uznawała się za katolicki portal. Podtytuł "portal uświęcony" (zawsze mnie to rozśmiesza) zobowiązuje.
Katolicka Kretynizacja Polski2020.02.2 9:30
takie bajeczki to wieczorem do snu a nie z rana!
Styki2020.02.2 10:07
Ida juz na sanki.