Módlmy się o pokój na świecie słowami św. Jana Pawła II! - zdjęcie
18.08.17, 12:15Fot. Beyond Forgetting via Flickr, CC 2.0

Módlmy się o pokój na świecie słowami św. Jana Pawła II!

W imieniu Episkopatu Polski arcybiskup Gądecki prosi wszystkich wiernych o modlitwę za pokój na świecie. We wpisie na twiterze czytamy:

"W imieniu Episkopatu PL składam wyrazy współczucia rodzinom ofiar zamachów w Hiszpanii i poszkodowanym. Módlmy się o pokój i bezpieczeństwo."

 

 

 

Modlitwa Jana Pawła II o pokój na świecie

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

dam/opoka.org