MODLITWA DO MATKI BOŻEJ O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYŹNIE

Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych!

Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa.

Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu.

Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw.

Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu.

 

Modlitwa do Matki Bożej

Maryjo, Królowo i Matko moja!

Pragnę przyczynić się do przyspieszenia królowania Twego przez

wypełnienie Ślubów Jasnogórskich, przez miłość i zgodę w rodzinach.

Oddaję Ci się, Zwycięska Pani Jasnogórska, jako Twoje narzędzie i jako

pomoc Twoja, aby stoczyć pod Twoim sztandarem święty bój ze straszną

klęską rozbicia rodziny, wzajemnej nienawiści, pijaństwa i niemoralności.

Cechuje mnie jednak słabość i nieudolność. Proszę Cię więc pokornie,

abyś mnie natchnęła odwagą i siłą, mocą i wytrwałością.

Chcę w każdym środowisku, jako chrześcijanin, dawać świadectwo

całkowitej trzeźwości i zawsze kierować się w życiu dobrem innych ludzi.

Proszę Cię więc o ratunek dla moich braci, nieszczęśliwych niewolników

różnych nałogów, a szczególnie nałogu alkoholowego.

Dobra Matko, wzmocnij ich słabą wolę. ulecz z choroby alkoholowej,

opiekuj się ich rodzinami.

Proszę Cię, abyś jak najprędzej zakrólowała w Narodzie trzeźwym

i czystym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego

Pasterzom.

Amen.


kz/www.wspolnota.e.pl/ www.duszpasterstwotrzezwosci.pl