Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie - zdjęcie
23.02.21, 08:00Fot. via Pixabay

Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie

3

PIERWSZE CZYTANIE

Skuteczność słowa Bożego

Iz 55, 10-11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan Bóg:

«Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa».

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Jezus uczy, jak się modlić

Mt 6, 7-15

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (3):

KFR2021.02.23 16:13
Ale wpisy na temat.
;adychapel2021.02.23 8:58
Dlaczego w historii KK miało miejsce cś takiego jak palenie na stosach czarownic? Otóż to nie były żadne czarownice a mądre, sprzeciwiające się dominacji zacofanego kościoła kobiety, które dla tegoż kościoła stały się niewygodne
AAAtomek2021.02.23 9:54
A ty myślisz, dlaczego Kościół&Prawica tak się boją Kobiet ze strajku Kobiet??? ;)