Zakończył się szczyt przywódców UE, na którym negocjowano unijny budżet i Fundusz Odbudowy Gospodarki. Podpisane dziś porozumienie jest korzystne dla Polski, której przyznano 160 mld euro. Zrezygnowano też z proponowanego wcześniej mechanizmu praworządności. Jak ocenia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, kluczowa okazała się solidarność państw V4.

Szef MON Mariusz Błaszczak był dziś gościem Polskiego Radia, gdzie mówił o skończonych negocjacjach w Brukseli. Podkreślił, że premier Mateusz Morawiecki odniósł wielki sukces:

- „Dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że powiązanie gospodarki, budżetu z ideologią, z tym mechanizmem praworządności, doprowadziłoby w konsekwencji do tego, że instytucje unijne stwierdziłyby, że prawem człowieka jest np. aborcja na życzenie czy też prawem człowieka są małżeństwa homoseksualne, oczywiście z możliwością adopcji dzieci” – mówił minister.

Zwrócił przy tym uwagę na wielką rolę, jaką miała solidarność Grupy Wyszehradzkiej:

- „To solidarność państw Grupy Wyszehradzkiej spowodowała, że ideologia nie zatriumfowała” – zaznaczył.

Ostatecznie unijny Fundusz Odbudowy Gospodarki będzie miał wartość 750 mld euro. Został zmniejszony ograniczony o 22 proc. w stosunku do wyjściowych propozycji. Wartość budżetu na lata 2021-2027 wyniesie 1 bln 74 mld euro.

kak/niezależna.pl