Dr Jacek Bartosiak tłumaczy, dlaczego Polska musi budować Międzymorze, aby zachować niepodległość i przetrwać między Niemcami a Rosją.