Przypomnijmy. Poseł Platformy Obywatelskiej Jacek Tomczak złożył interpelację do Pani minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas dotyczącej zmian w edukacji seksualnej najmłodszych. Oto treść interpelacji:

Szanowna Pani Minister,

Na podstawie art. 192 ust. 3, Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej kieruję do Pana Ministra interpelację poselską w sprawie organizacji przez MEN konferencji dotyczącej tzw. „wychowania seksualnego” dzieci.   

W ostatnich dniach media relacjonowały przebieg współorganizowanej przez MEN konferencji dotyczącej tzw. „wychowania seksualnego” dzieci i młodzieży w Polsce. Konferencja miała odbyć się w siedzibie PAN w dniu 22 kwietnia 2013r. Przedstawiane w mediach wnioski z konferencji są szokujące, a jeszcze bardziej szokujące wydają się rzekome zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa o konieczności rychłego wprowadzenia ich w życie. Jeden z dzienników o zasięgu ogólnopolskim tak relacjonował konferencję: Już sześciolatek powinien rozumieć pojęcie „akceptowalny seks", a 12-latek potrafić „komunikować się w celu uprawiania przyjemnego seksu" – takie wnioski płyną z konferencji naukowej, którą współorganizowały resorty edukacji i zdrowia. I choć przedstawiano podczas niej jedynie propozycje zmian w edukacji seksualnej, przedstawiciele obu resortów opowiedzieli się za ich popularyzacją” (Rzeczpospolita, 23 kwietnia 2013 r.).

Jeżeli zawarte w mediach informacje potwierdzą się, oznacza to, iż pracownicy MEN funkcjonują w całkowitym oderwaniu od oczekiwań wychowawczych rodziców, a dobro dziecka ustępuje miejsca ideologicznym trendom lewackiej kontrkultury. Na marginesie wspomnę także, że niektóre postulowane na konferencji rozwiązania budzą istotne wątpliwości na gruncie polskiego prawa, w tym również prawa karnego.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującym pytaniem:

Czy Ministerstwo współorganizowało opisywaną konferencję?

Jeżeli tak, w jakiej wysokości środki publiczne zostały wydatkowane na konferencję?

Czy Ministerstwo rzeczywiście zamierza wprowadzać w życie szokujące postulaty podnoszone podczas konferencji?      

Jacek Tomczak                                                         

Poseł na Sejm RP

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedziało w ten sposób (PONIŻEJ WKLEJAMY ODPOWIEDŹ MEN)

 

Sebastian Moryń