McCain mocno o zgubnym wpływie Rosji! - zdjęcie
04.05.17, 11:45Fot. Gage Skidmore, lic. CC BY-SA 2.0 via Flickr; jedimental44, lic. CC BY 2.0 via flickr

McCain mocno o zgubnym wpływie Rosji!

Senator McCain: Europa Południowo-Wschodnia, obszar, położony na rozdrożu historii, ponownie spotyka się z rosnącymi wyzwaniami.

„W tym miesiącu, odwiedziwszy siedem krajów Europy Południowo-Wschodniej, zatrzymałem się w Sarajewo. Stałem przy Moście Łacińskim na rogu ulicy, która zmieniła świat, gdzie kula zbrodniarza dopadła arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i uruchomiła cykl przemocy i wojny, które ogarnęły pierwszą połowę XX wieku i ponownie pochłonęły Europę Południowo-Wschodnią w jego ostatnim dziesięcioleciu” , – pisze senator John McCain w artykule dla amerykańskiej gazety The Washington Post.

„Europa Południowo-Wschodnia, obszar, położony na rozdrożu historii, ponownie spotyka się z rosnącymi wyzwaniami. I USA muszą zacząć zwracać na to więcej uwagi”, – uważa amerykański polityk.

„Wzrost gospodarczy w większej części regionu był za mały, aby umożliwić młodzieży życie, napełnione sensem i spełnieniem siebie w ojczystych krajach. Olbrzymie spółki państwowe, bizantyjska biurokracja i powszechna korupcja często stoją na drodze realizacji nienaruszonego gospodarczego potencjału tego regionu”, – mówi się w artykule.

„Wzrasta polityczne napięcie”, – zauważa McCain, przytaczając jako przykład niestabilną sytuację w Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie.

W ostatnich latach setki bojowców z regionu udali się walczyć za „Państwo Islamskie” – do Iraku i Syrii, pisze polityk, ostrzegając o niebezpieczeństwie ich powrotu do ojczyzny.

„Być może największe zaniepokojenie wywołują zintensyfikowane próby Rosji umocnić jej zgubny wpływ w regionie i nie pozwolić krajom Europy Południowo-Wschodniej wybrać ich własną przyszłość”, – twierdzi McCain. Najbardziej dramatycznym przykładem tego była próba zamachu przy wsparciu Rosji w Czarnogórze w październiku ubiegłego roku celem powstrzymania jej wejścia do NATO, pisze on.

„A więc, co możemy teraz zrobić? – staje przed problemem kongresman.

„Po pierwsze, USA powinny określić swoją obecność. „Dlatego właśnie takie znaczenie ma stała współpraca i częstsze wizyty do regionu wysokich amerykańskich urzędników”, – uważa autor.

„Po drugie, USA muszą kontynuować w dalszym ciągu wsparcie państw Europy Południowo-Wschodniej w ich dążeniu do integracji do wspólnoty euroatlantyckiej poprzez instytucje takie jak NATO i UE”, – uważa on.

I wreszcie USA powinny obronić prawo każdego państwa Europy Południowo-Wschodniej do wyboru własnej przyszłości, wolnego od ingerencji zewnętrznych, podsumowuje McCain.

emde/Jagiellonia.org