Matka Boża została Królową Białorusi - zdjęcie
07.05.18, 14:05Fot. Pixabay, CC0

Matka Boża została Królową Białorusi

Konferencja Biskupów Katolickich Białorusi podjęła decyzję o nadaniu Matce Bożej tytułu Królowej Białorusi. Od teraz będzie ona wymieniana w Litanii Loretańskiej. Jak donosi portal catholic.by, decyzja episkopatu została oparta na tradycji sprzed rozbiorów Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Podczas ostatniego posiedzenia Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi zapadła decyzja o uzupełnieniu białoruskiej wersji litanii loretańskiej inwokacją „Królowo Białorusi”, po wezwaniem „Królowo Pokoju”, informuje strona episkopatu. Decyzja została podjęta po konsultacji z Kongregacją Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i weszła w życie 1 maja.

O zamiarze uczczenia Matki Bożej poinformował w 2017 roku podczas opustu w Budsławiu zwierzchnik białoruskich katolików abp Tadeusz Kondrusiewicz.

Tekst Litanii Loretańskiej został sporządzony w języku łacińskim, i to z tego języka przekładane są wersje narodowe, jednak niektóre episkopaty narodowe uzyskują pozwolenie na dodanie do tekstu litanii dodatkowego zawołania.

Na przykład, 12 października 1922 roku w polska wersja Litanii została wzbogacona o zawołanie „Królowo Korony Polskiej”, który został później zastąpiony na „Królowo Polski”.

Jak pisze catholic.by, decyzja episkopatu Białorusi była wyrazem pobożności miejscowych wiernych, którzy z wielką czcią uwielbiają Matkę Bożą Białynicką, ukoronowaną papieskimi koronami 20 wrzesień 1761 roku.

W 1861 roku, w wydanie śpiewnika «Pieśni nabożne» zostały dodane następujące wiersze:


Ты Бялыніцкая найчыстша Дзева / Ty Biełynicka najczystsza Panna

Святая Маці сіроцкаго роду / Święta Matko osieroconego ludu

Літвы і Русі можна Каралева / Litwy i Rusi można Królowo

Упрасі Сына, каб даў нам Свабоду. Uproś Syna, by dał nam wolność.

 

Po upadku powstania parafia w Białyniczach została zlikwidowana, a budynek przekazano Cerkwi Prawosławnej. Uważa się, że ostatni proboszcz ks. Lucjan Godlewski ukrył oryginał ikony, którą uważają za cudotwórczą katolicy, grekokatolicy i prawosławni.

dam/kresy24.pl