03.05.19, 10:25(fot. Robert Drózd/cc30_wikipedia)

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!

Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego.

Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu.

Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów.

Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością.

Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy.

Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny.

Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych - a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu - zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni.

Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy.

Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy, Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.

 

źródło: adonai.pl

Komentarze

gniew.2019.05.5 18:14
Królem Polski jest PIS.On się za nas modli i jego modlitwy się spełniają.
gniew.2019.05.5 18:08
Jak może być Królową Polski ktoś,kto nie żyje od 2000 lat.
aaa_kotki_dwa2019.05.4 11:32
Królowo Anielska Przenajświętsza widać jasno, że królowanie temu ziemskiemu Królestwu Ci nie służy. Ja chudopachołek niegodny wznosić podłych oczu swych na Twój Majestat Pani, pokornie błagam zostaw Polskę w spokoju, nie męcz jej więcej- odstąp Polskę Królowej Jadwidze- ona dbała okraj jak tylko umiała, a Ty pani jesteś ponad takie ziemskie sprawy.
anonim2019.05.3 20:23
Jezusie Chrystusie synu Boży módl się za nami.Amen
andrzejhahn32019.05.3 17:13
ale beka .modlitwa do kobiety lekkich obyczajow po prostu dajki
Polak Ateista Dumny Gej2019.05.3 10:51
Ogłaszam się Królem frondy🤴🏻 możecie się do mnie modlić, kłaniać i podziwiać
ja2019.05.3 10:56
Dlaczego przesiadujesz na forum Frondy i przebywasz w otoczeniu ludzi wierzących skoro tak bardzo ci przeszkadzają ich sprawy ?
Polak Ateista Dumny Gej2019.05.3 11:18
ponieważ jest to portal, który atakuje społeczność LGBT
Polak Ateista Dumny Gej2019.05.3 10:50
Wzruszyła mnie matka boska częstochowka w tęczowej aureoli z bananem w ryju😂 ....chociaż szczerze to wolałbym jezusa w tej roli❤️
xxx2019.05.3 17:24
...a ile bananów miałeś już w swojej D....PIE