12.09.16, 09:30

Maryja była tak jak Ty... Czyli: modlitwa o piękną miłość

Modlitwa o piękną miłość
Maryja miała kiedyś tyle lat co Ty. Jaka była?... Jak się zachowywała?
Co myślała? Czego pragnęła? Jak się ubierała? Wzór dziewczyny, kobiety, matki, wzór miłości do Boga i ludzi.
Doskonała nauczycielka pięknej miłości, czystej, prawdziwej, Bożej. Może być wielką inspiracją dla Ciebie.
Wpatruj się w ten wzór. Módl się także do Maryi. Modlitwa to przebywanie z Nią.
"Kto z kim przystaje takim się staje" - mówi słusznie stare polskie przysłowie.
Nauczysz się wiele od Niej, wiele wspaniałych rzeczy, przebywając z Nią na modlitwie.

Zawierz Jej swoją życiową drogę, w modlitwie:

Maryjo, Matko Jezusa,
Nauczycielko pięknej miłości,
Twoim Niepokalanym Sercu składam
moje serce pełne niedoskonałości.

Oczyszczaj je, przemieniaj,
upodabniaj do swojego.

Tobie zawierzam samą siebie
i swoją przyszłość.

Oddaję Ci każdy mój krok,
każdą chwilę mojego życia.

Prowadź mnie, ucz pięknej miłości,
chroń przed pokusami świata,
przed każdym złem.

Prowadź mnie tak, bym spotkała męża,
którego Bóg mi przeznacza i uproś
nam łaskę szczęśliwego życia rodzinnego.

Zdrowaś Maryjo...