Marek Ast dla Frondy: Te sprawy trafią do prokuratury! Politycy PO powinni ze wstydu zapaść się pod ziemię - zdjęcie
11.05.16, 15:50

Marek Ast dla Frondy: Te sprawy trafią do prokuratury! Politycy PO powinni ze wstydu zapaść się pod ziemię

Portal Fronda.pl: Jaki obraz rządów PO - PSL wyłania się po wystąpieniach przedstawicieli poszczególnych ministerstw? Audyt i co dalej?

Marek Ast, PiS: Przedstawione informacje - ogólna przez panią premier i szczegółowe przez ministrów, potwierdzają obraz patologii, który mieliśmy pod rządami Platformy Obywatelskiej i PSL przez ostatnie osiem lat. To, co powiedział minister Dawid Jackiewicz było porażające. Pokazuje skalę rozrzutności, niegospodarności i prywaty - szczególnie w spółkach Skarbu Państwa. To, że szerokim strumieniem wyciekały publiczne środki do prywatnych kieszeni... Czy informacja podana przez ministra Szałamachę, że 340 mld złotych to są straty Państwa polskiego w okresie ośmioletnich rządów PO.

Na pewno będą musiały nastąpić konsekwencje w postaci powiadomień do organów ścigania. Myślę, że taka intencja wynika również z tych wystąpień.

Warto podkreślić deklarację pani premier w najbardziej bulwersującej Polaków sprawie Amber Gold, że szefowa rządu wystąpi do Wysokiej Izby o powołanie komisji śledczej.

Platforma Obywatelska zarzuca, że audyt nie ma formy pisemnej, a jedynie ustną.

Jest to informacja, która została wygłoszona na posiedzeniu Wysokiej Izby. Wystąpienia ministrów są zaprotokułowane i znajdą się programach Parlamentu. Każdy z polityków Platformy Obywatelskiej może się do tych informacji odnieść. Są to porażające fakty, z którymi trudno jest dyskutować.

Patrząc na twarze posłów PO widziałem wyraz pewnego niepokoju. Powinni zapaść się ze wstydu pod ziemię. Nie dało się dostrzec tej buty i satysfakcji, którą mogliśmy oglądać przez ostatnie osiem lat na sali sejmowej. Tam gdzie patologie były na granicy przestępstwa, lub ewidentnie zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, tam te sprawy trafią do prokuratury. To tam będą szczegółowe uzasadnienia, co do których zainteresowane osoby będą się mogły odnieść.

Not. Karolina Zaremba