Dla mnie niepoważne jest traktowanie poważnie tego do powiedział Braun. To była przecież wypowiedź, na zamkniętym spotkaniu i wyrwana z kontekstu. Jasna jest sprawa, że nikt przytomny jeśli zamierzałby to robić - nie mówiłby tego.

 

Każdemu człowiekowi można znaleźć jakąś wypowiedź. Traktuję to jako pewnego rodzaju przenośnię odnoszącą do sytuacji, że rzeczywiście nikt za nic nie odpowiada, nie ma żadnych winnych, nikt za nic nie ponosi odpowiedzialności w żadnej sprawie. Tylko w takim kontekście traktuję wypowiedź Grzegorza Brauna.

 

Nieuczciwością jest wyciąganie tego. Braun jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. Nie należy jednak wyzwać prokuratora. Zrobiłem z tego wierszyk do Gazety Polskiej Codziennie pt. „Pogrobowiec” - mówi Wolski.

 

Not. Jarosław Wróblewski