Macierewicz: Treść taśmy Kalisz-Kwaśniewski to bardzo poważna sprawa - zdjęcie
08.07.15, 11:07

Macierewicz: Treść taśmy Kalisz-Kwaśniewski to bardzo poważna sprawa

0

Antoni Macierewicz w rozmowie ze Sławomirem Sieradzkim z portalu wPolityce.pl przekonuje, że nie jest w stanie ręczyć za wicepremiera Tomasza Siemoniaka, bo do tego trzeba byłoby mieć „więcej wiedzy”. „Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jego decyzje związane z zamówieniami na helikoptery są szkodliwe dla polskiej armii i dla polskiej gospodarki” – powiedział poseł PiS.

Komentując rozmowę Kalisza i Kwaśniewskiego, w której pada oskarżenie Siemoniaka o korupcję, Macierewicz powiedział: „To jest bardzo poważna sprawa. Zarówno ze względu na osoby, które rozmawiały, jak i na treść rozmowy. To są osoby, które brały udział w podejmowaniu decyzji ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. Mają one pełną wiedzę na temat mechanizmów personalnych jak i finansowych państwa. Diagnozy jakie ci ludzie formułują są diagnozami bardzo daleko idącymi” – powiedział polityk. Zwrócił uwagę na bardzo mocne słowa Aleksandra Kwaśniewskiego charakteryzujące służby specjalne, prokuraturę i telewizję publiczną. „. Podkreślam, to są diagnozy człowieka, który w polskim życiu publicznym był od dawna na bardzo wysokim szczeblu; najpierw w aparacie komunistycznym, a następnie w III RP. I sam podejmował wiele daleko idących decyzji, więc charakterystyka stanu państwa, dokonana w gronie znajomych, to szczera, obiektywna, przytłaczająca nas wszystkich diagnoza stanu państwa polskiego” – powiedział Macierewicz.

Przypomnijmy, że Kwaśniewski wskazuje na służby, prokuraturę i telewizję jako te struktury, które mogą „kupić, sprzedać, zdradzić, zniszczyć”.

Macierewicz wskazał też, że rozmowę Kalisza i Kwaśniewskiego trzeba analizować w kontekście dymisji gen. Noska związanej z konfliktem z gen. Skrzypczakiem na tle zarzutów, jakie SKW postawiła temu ostatniemu w sprawie współpracy wojskowej z Izraelem. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę to, co dzieje się obecnie wokół przetargu na helikoptery z Francji. „Mamy do czynienia z próbą wyprowadzenia 13 miliardów złotych na śmigłowce, których nie chce nawet armia francuska, bo chyba ma ich niespełna 15. Dzieje się to kosztem polskich zakładów, które produkują na pewno nie gorsze” – powiedział Macierewicz.

kad