Macierewicz: Rosja jest dziś największym zagrożeniem dla świata! - zdjęcie
15.06.16, 18:15

Macierewicz: Rosja jest dziś największym zagrożeniem dla świata!

Minister Obrony Narodowej mówił, że "przychylam się do tezy, że Rosja jest rzeczywiście krajem o zupełnie odmiennej konstrukcji od krajów cywilizacji zachodniej, krajem inaczej stawianych celów i inaczej realizowanych, i - co najważniejsze - o głębokim poczuciu, że żadne normy wypracowane poza jej obszarem nie są obowiązujące dla samej Rosji". 

I dodał, że nie wszyscy dziś rozumieją tę odmienność Rosji, co prowadzi do „systematycznie powtarzających się błędów różnych naiwnych rządów, przywódców i społeczeństw, którzy sądzą, że będzie można się Rosją posłużyć (...) Przy całym szacunku dla narodu rosyjskiego, a zwłaszcza dla (rosyjskich) twórców (…) nie zmienia to faktu, że jest ona (Rosja) dzisiaj największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa świata (...) Żadne państwo w historii ostatnich kilkudziesięciu lat tak nie podważyło ładu światowego, jak Rosja, atakując najpierw Gruzję, a później Ukrainę, i stale okupując terytorium niepodległego państwa, otwarcie wskazując, że nie chce akceptować w ogóle niepodległości tego państwa i jego suwerenności, dążąc do wprowadzenia swoich rozwiązań nie tylko wobec tego państwa, ale w ogóle do ładu europejskiego". 

I dalej: "Tak długo, jak długo trwa ta okupacja, jak długo wybitni przywódcy rosyjscy będą sobie pozwalali na sformułowania, że Warszawa jest na ich celowniku, tak długo Polacy będą uważali, że to jest zagrożenie dla ładu i bezpieczeństwa europejskiego i światowego. Rosja musi przyjąć do wiadomości, że jest jednym z wielu równoprawnych państw świata i ma oczywiście związane z tym wszystkie prawa, ale nie ma prawa nieustannego narzucania swoich poglądów, swoich reguł i swoich armii innym państwom i innym narodom". Zdaniem szefa MON aneksja Krymu przez Rosję i agresja na wschodnią Ukrainę w 2014 r. była wstrząsem dla przywódców Zachodu. Odpowiedzią na to były decyzje szczytuNATO w Walii we wrześniu 2014 r. związane z odstraszaniem przeciwnika. Jak dodał, kiedy ledwie zaczęto realizować te decyzje, „nastąpiło drugie uderzenie i Europę najpierw zalała fala migrantów z Południa i Południowego Wschodu, a następnie doszło do inwazji w Syrii i jawnego pogłębienia zakresu agresji, łącznie z wykorzystaniem najnowszej broni, w tym rakiet Iskander na Bliskim Wschodzie”.

mko/PAP