Antoni Macierewicz szefem MON. Energetyką pokieruje nie Piotr Naimski, a Krzysztof Tchórzewski. Mariusz Kamiński będzie koordynatorem służb specjalnych. 

Oto skład rządu Beaty Szydło:

1. wicepremier i minister kultury – prof. Piotr Gliński

Wicepremier, minister rozwoju – Mateusz Morawiecki

1. wiceminister ds. rozwoju, minister członek Rady Ministrów – Jerzy Kwieciński

Minister nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosław Gowin

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Beata Kempa

Minister w kancelarii PRM i przewodniczący komitetu stałego – Henryk Kowalczyk

Szef gabinetu politycznego premiera, jednocześnie rzecznik rządu – Elżbieta Witek

Minister obrony narodowej – Antoni Macierewicz

Minister sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro

Minister skarbu państwa – Dawid Jackiewicz

Minister środowisko – Jan Szyszko

Minister energetyki – Krzysztof Tchórzewski

Minister edukacji narodowej – Anna Zalewska

Minister sportu i turystyki – Witold Bańka

Minister pracy i polityki społecznej – Elżbieta Rafalska

Minister spraw wewnętrznych i administracji – Mariusz Błaszczak

Minister rolnictwa – Krzysztof Jurgiel

Minister spraw zagranicznych – Witold Waszczykowski

Minister cyfryzacji – Anna Streżyńska

Minister infrastruktury i budownictwa – Andrzej Adamczyk

Minister zdrowia – Konstanty Radziwiłł

Minister gospodarki morskiej – Marek Gróbarczyk

Minister Finansów – Paweł Szałamacha

Minister koordynator służb specjalnych – Mariusz Kamiński

Minister ds. europejskich – Konrad Szymański

Minister ds. kontaktu z parlamentem – Adam Lipiński

(KJ)