Plan na lata 2013-2014 przewiduje wypracowanie m.in. przedmałżeńskiego programu szkoleniowego i stworzenie materiałów informacyjnych o cywilnych konsekwencjach pozostawania w związku pozamałżeńskim. Rozważane jest również wprowadzenie elektronicznego systemu składania wniosków dotyczących rejestracji małżeństwa.

 

Ministerstwo Opieki Społecznej zamierza działać również w kierunku zwiększenia dostępności edukacji przedszkolnej dla półtorarocznych dzieci. W przyszłym roku planowane jest upowszechnienie zasady "pieniadze idą za uczniem". Samorządy w razie potrzeby będą również mogły wspierać alternatywne formy opieki nad dzieckiem (np. nianie, prywatne przedszkola).

 

Jednocześnie w najbliższych latach podjęty zostanie szereg działań mających na celu zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia reprodukcyjnego. Od 2014 roku planowane jest wprowadzenie indywidualnego, specjalistycznego poradnictwa dla kobiet, które zdecydowały się na aborcję, poradnictwo to obejmuje również grupy wsparcia. Przewidywana jest także pomoc w leczeniu niepłodności, finansowana ze środków państwowych.

 

Za realizację planu odpowiedzialne jest Ministerstwo Opieki Społecznej, które już na etapie opracowywania wytycznych ściśle współpracowało z innymi resortami, z Łotewskim Związkiem Samorządów, związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi.

 

DH

źródło: delfi.lv

 

 

DH