Oto treść listu:

Szanowny Panie Profesorze,

Stanowczo protestujemy przeciwko ograniczaniu swobody badań naukowej przez instytucję, utrzymywaną z kieszeni podatników jaką jest PAN, która w dodatku z założenia powinna służyć gwarantowaniu i rozszerzaniu tej swobody. Sygnał wysłany do środowiska naukowego poprzez wyrzucenie prof. Krzysztofa Jasiewicza z funkcji kierownika Zakładu Analiz Problemów Wschodnich w Instytucie Studiów Politycznych PAN za udzielenie wywiadu prasowego jest jaskrawym przykładem administracyjnej próby kneblowania poglądów naukowych, w dodatku wcale nie bardziej kontrowersyjnych w odbiorze społecznym niż tezy wielu innych naukowców działających w tej instytucji.

Prześladowanie prof. Jasiewicza przywołuje pamięć o najczarniejszych praktykach terroru komunistycznego skierowanych przeciwko wolności nauki. Urąga też wolteriańskiemu zawołaniu „Nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale dałbym się zabić, abyś mógł je wygłosić” oraz mackiewiczowskiej maksymie „Tylko prawda jest ciekawa”, które to idee powinny przyświecać Akademii.

Liczymy, że Szanowny Pan Profesor Kleiber oraz jego podwładni i współpracownicy uczestniczący w nagonce na prof. Jasiewicza, uświadamiając sobie jak decydującą sprawą dla nauki jest jej wolność, przemyślą swoje stanowisko i odwołają swoją skandaliczną decyzję.

Z poważaniem,

Prof. Bogusław Wolniewicz

Prof. Ryszard Bender

Prof. Marek J. Chodakiewicz

Prof. Henryk Głębocki

Prof. Jan Żaryn

Prof. Roman Dzwonkowski SAC

Dr hab. Sławomir Cenckiewicz

Dr Tomasz Sommer

Dr  Jolanta Mysiakowska-Muszyńska

Dr Wojciech Muszyński

Dr Rafał Drabik

Warszawa, 31 maja, 2013 r.

PS. Osoby pragnące dołączyć się do naszego listu, będące historykami lub zajmujące się historią prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres tomaszsommer@gigasport.pl z dopiskiem „list otwarty” do poniedziałku 10 czerwca. Tego dnia list w formie papierowej zostanie przesłany do Prezesa PAN, prof. Michała Kleibera.

Sebastian