20.08.15, 18:17(fot. www.krasaliturgie.cz)

Licheń: Piękno i prawda liturgii starego rytu

19 sierpnia Bp Athanasius Schneider z Kazachstanu przewodniczył uroczystej pontyfikalnej Mszy św. w ramach trwającego w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym spotkania Ars Celebrandi.

Warsztaty Ars Celebrandi trwają w licheńskim Sanktuarium od niedzieli 16 sierpnia. Są to warsztaty o nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. W spotkaniu uczestniczy ponad 200 osób z Polski i zagranicy.

W ramach programu, biskup pomocniczy Astany w Kazachstanie - Athanasius Schneider ORC spotkał się z uczestnikami.

W Licheniu tzw. Msze św. trydenckie należą do rzadkości, a aby je odprawić, należy reorganizować prezbiterium.Główny celebrans był zwrócony przodem do tabernakulum (w stronę wschodu), na ołtarzu pojawiło się sześć świec, a fotel celebransa znajdował tuż przy ławkach wiernych. Oczywiście cała liturgia (poza homilią) była sprawowana po łacinie.

„Msza św. pontyfikalna wygląda zupełnie inaczej niż inna Msza w obrządku trydenckim dlatego, że przewiduje dodatkowe obrzędy, dodatkowe rewerencje względem biskupa, których nie spotkamy podczas Mszy św. celebrowanej przez kapłana” - mówił ks. Paweł Korupka ze Szczecina, kapelan warsztatów.

Ks. Korupka wyjaśnił, że bp. Scheidera zaproszony do udziału w licheńskich warsztatach dlatego, że jest on jednym z niewielu hierarchów, którzy potrafią celebrować Eucharystię w starym obrządku przedsoborowym.

Warsztaty liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego Ars Celebrandi organizuje stowarzyszenie Una Voce Polonia. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering.

Tag/Pch24.pl