„Katolicki” prezydent Joe Biden nie tylko prowadzi politykę sprzeczną z nauką Kościoła w sprawie mordowania nienarodzonych, ale także wbrew doktrynie katolickiej robi wszystko, by promować ideologię LGBT na całym świecie. Administracja Bidena wydaje miliony dolarów z kieszeni amerykańskiego podatnika na propagowanie genderyzmu. Najnowszym przykładem jest program Departamentu Stanu, który nosi nazwę „Global LGBTQI+ Inlcusive Democracy and Empowerment Fund”, czyli „Światowy Fundusz Upodmiotowienia i Demokracji Inkluzywnej LGBTQI+”, w skrócie: „GLIDE”.

„Międzynarodowy fundusz – relacjonuje Aidan O’Connor z „Church Militant” – dąży do wprowadzenia większej liczby zdezorientowanych płciowo osób na urzędy polityczne i w życiu publicznym, do promowania narracji pro-LGBT w mediach i wspierania przychylnych liderów w biznesie i religii. GLIDE zakłada, że silne demokracje to demokracje inkluzywne”.

Dziennikarz zauważa, że zobowiązując się do przeznaczenia 1 miliona dolarów wsparcia na rzecz promowania sprawiedliwości rasowej w Ameryce Południowej, administracja Bidena jednocześnie jako „konkretny cel” wyszczególnia „Afro-Latynosów i afrykańskich potomków, którzy są członkami społeczności LGBTQI+”.

Te działania idą ramię w ramię z aktywnością ONZ, które zainicjowało program promowania reform w systemie sądowniczym Ameryki Południowej i Środkowej. Celem jest oczywiście zmiana prawa w kwestiach aborcji i gender. A jak zauważa O’Connor, propaganda ta posuwa się do tego, że „nawet nazywa odmowę aborcji aktem przemocy reprodukcyjnej”. ONZ przyjęło także niedawno po raz pierwszy w historii „rezolucję zawierającą język LGBT”. O’Connor przypomina, że USA zapewnia pod względem finansowym niemal jedną czwartą wielomiliardowego budżetu ONZ.

„Promując teorię gender za granicą – nawet wieszając tęczowe flagi przy ambasadach – Biden zamienił swoją administrację w cyrk zdezorientowanych płciowo radykałów” – stwierdza dziennikarz. Przypomina jednocześnie, że ten „katolicki” z nazwy prezydent przewodniczył dwukrotnie ceremonii „ślubu” homoseksualnego w roku 2016 i 2017.

 

jjf/ChurchMilitant.com